Finland fik for nyligt Olkiluoto 3 i drift – og den nye atomkraft har medført billige elpriser, der nu betyder at der må skrues ned for produktionen.

Samme scenarie sker i Sverige, hvor ejeren af Forsmark atomkraftanlæggene, Vattenfal, denne uge skruede ned for produktionen – simpelthen fordi priserne er blevet for lave. Solceller rundt i Europa hjælper godt til med at sænke elpriserne og det ses tydeligt i de danske spotpriser, hvor der fx 21. maj 2023 er negative priser først på eftermiddagen – noget jeg beskrev allerede tilbage i april i dette inlæg om hollandske elpriser.

Atomkraftværk i solnedgang giver billige elpriser
Den nyligt startede kernereaktor i Finland må dæmpes pga. lave elpriser, skriver Yle

Store prisudsving kommet for at blive – ikke altid med billige elpriser

Som det ses i grafen, er der altså meget billige elpriser 21. maj 2023, og især solcellernes energi ses tydeligt i de danske og hollandske elpriser, mens de finske elpriser bærer præg af billig atomkraft gennem hele døgnet.

Et problem er dog, at solcellestrømmen ikke kan gemmes fra sommer til vinter, og da de ikke vil producere meget til vinter, er det fortsat svært at spå om elpriserne, når vi igen rammer vinter.

Det tegner dog til, at sæsonudsvingene i elpriserne vil blive større fremad, med meget lave elpriser om sommeren og højest sandsynligt dyrere strøm i vinterhalvåret, hvor forbruget også er højere. Får vi tilmed Power To X op at køre inden vinter, kan dette sammen med Viking Link-kablet til England betyde højere elpriser.

Andre artikler om kernekraft / atomkraft