Budget og strategier for energibudgettering har nok aldrig været mere aktuel. Med de seneste års stigende volatilitet i energipriser, kompleks risikoafdækning, og makroøkonomiske udfordringer som handelskrige, forsyningskædeproblemer og senest krig i Ukraine og Mellemøsten, står virksomheder over for en ny virkelighed.

For energiforbrugende virksomheder er det essentielt at skabe en robust budgetmodel, der ikke blot reflekterer disse forandringer, men også muliggør smidige justeringer.

Udfordringerne med Risikoafdækning

Fluktuerende priser på råmaterialer som olie og naturgas: Volatilitet i priserne på olie og naturgas har taget en ny drejning i de seneste år. Fra geopolitiske spændinger til ekstreme vejrfænomener, påvirkes disse priser af en lang række faktorer, der kan være svære at forudsige. For virksomheder, der bruger disse energikilder, betyder det, at der skal lægges en ekstra indsats ift. at udarbejde risikoanalyser for at sikre stabilitet i budgetterne.

Teknologiske forandringer, som f.eks. indførsel af smart-grids: Teknologi ændrer hele tiden spillereglerne. Introduktionen af smart-grids og andre avancerede målesystemer har gjort energiforbruget mere effektivt, men også mere komplekst at forstå og budgettere for.

Elpriser i Danmark 2000-2023. Budgetplanlægning sværere
Elpriser Danmark, øre/kWh. Budgetplanlægning 2024 bliver ikke lettere mht. elpriser.
Data til og med 14. oktober 2023. Kilde: NP

Komplekse Værktøjer

Avancerede finansielle instrumenter: Brugen af finansielle derivater og andre avancerede instrumenter til risikoafdækning kan give mange fordele men bringer også sin egen form for kompleksitet. Det kræver en dyb forståelse af både markederne og de instrumenter, man benytter.

Mangel på gennemsigtighed: Kontrakter i energisektoren har en tendens til at være tæt beslået med fagjargon og komplekse vilkår, hvilket kan gøre det svært for virksomheder at forstå deres fulde rækkevidde og potentielle risici.

PPA – Forførelsens kunst: De seneste år er PPA’ere til virksomheder blevet mere og mere aktuelle, hvor virksomheden køber sin strøm direkte fra fx en solcellepark, en vindmølle eller andre vedvarende energianlæg. Problemet her er, at I hverken får en fast pris eller kan være sikker på, hvornår produktionen faktisk er tilgængelig. PPA er en måde at lægge risikoen over på jer som forbrugere – og det kræver særligt fokus uden bias fra det sælgende selskab.

Jeg arbejder sammen med en del virksomheder om at stable PPA United på benene. Følg gerne med og kontakt mig, for at høre om mulighederne for at være med – hvor vi tager risikostyring i egen hånd.

Makroøkonomiske Udfordringer

Potentiel indflydelse på energiforsyning: Konflikter og politisk ustabilitet i energiproducerende regioner kan påvirke forsyningen og dermed priserne. Det er afgørende at forstå disse dynamikker, når man afdækker risici.

Risiko for handelssanktioner: Handelssanktioner mod specifikke lande kan begrænse tilgængeligheden af visse energikilder og tvinge virksomheder til at søge alternative muligheder, ofte til højere priser.

Forsyningskædeproblemer

Logistik og transportudfordringer: Den globale logistikkæde har vist sig sårbar, hvilket har ført til forsinkelser og omkostningsoverskridelser. Det påvirker direkte budgetteringen for energi, da transport ofte udgør en væsentlig del af de samlede energiomkostninger.

Tilgængelighed af kritiske ressourcer: Mangel på kritiske råmaterialer som sjældne jordarter kan begrænse produktionen af vedvarende energiteknologier, såsom solceller og vindmøller, og dermed påvirke energipriserne.

MPS-SOLUTIONS: Navigationspartneren I en energiverden i kraftig forandring

  1. Uvildig rådgivning: Jeg sikrer, at I får en skræddersyet energistrategi uden bias.
  2. Erfaring og Ekspertise: Med over 20 års erfaring i trading, risikostyring og indkøb, kender jeg spillereglerne.
  3. Fokus på Bæredygtighed: Jeg tror på et balanceret energimarked. Strøm er vigtigt, men det udgør kun en brøkdel af vores samlede energiforbrug og det skal være til at betale, så vi ikke ender med blot at sende forbruget til Asien.
  4. Målgruppeorienteret: Jeg forstår de unikke behov hos CFO’en, Procurement-afdelingen og hos jeres direktør. Jeg har haft mindre erhvervsvirksomheder som kunder, men arbejder også for nogle af vores store energiforbrugende virksomheder i landet.

Konklusion – Skal vi snakke budgetplanlægning 2024?

Budgettering 2024 er ikke en opgave for de svaghjertede.

For at forberede jeres virksomhed på fremtiden, er det afgørende at forstå både mikro- og makroøkonomiske faktorer. Det er her, at MPS-SOLUTIONS kan tilbyde den nødvendige vejledning, erfaring og indsigt, uden at forringe din virksomheds konkurrenceevne eller skabe ubalance i energimarkedet.

Jeg kæmper nemlig for, at vi beholder arbejdspladserne i Danmark.