ELNETSELSKABER

Benchmarking og effektiviseringskrav til elnetvirksomheder

Nye nettariffer

Om elnetselskaberne og deres rolle i samfundet

 

Elnetselskaberne i Danmark udfør flere roller i samfundet, og er kendetegnet ved flere sammenlignelige egenskaber. Først og fremmest skal de sørge for transport af el rundt i hele Danmark. Dette indbefatter dog samtidig, at det fortsat er monopol-virksomheder, idet der kun drivet ét elnet i Danmark. Dog delt op i adskillige elnetselskaber.

At der stadig er et monopol-marked for transporten af strøm i Danmark gør samtidig, at lovgivningen sørger for økonomisk regulering af disse i form af:

1) Benchmarking – der går ud på elnetselskaberne helst skal drives så effektive som muligt, og gøres de ikke det, underlægges de strengere effektiviseringskrav i årene derefter

2) Indtægtsrammer – der bevirker, at elnetselskaberne ikke blot kan skrue prisen i vejret. Altså det der afholder dem fra rent faktisk at udøve den magt, der naturligt ligger hos dem ved at være monopolister i et marked, hvor der ikke er særlig høj elasticitet i forbruget – ENDNU! Indtægtsrammerne skal omvendt sørge for, at selskaberne kan opkræve provenue, så de kan dække omkostninger til vedligehold og den daglige drift – inkl. inflation mm.

3) Forrentningslofter – lidt samme stil som 2) – men forrentningsloftet sikrer, at selskaberne ikke opnår en urimelig indtægt på monopolvirksomheden.

Dette er alt sammen ofte genstand for megen debat, og så sent som i januar 2023, har der være kritik af indtægterne hos landets elnetselskaber, hvor Forsyningstilsynet er ude med riven omkring dette.

Elnetselskaber Danmark kort – find jeres netselskab her

Elnetselskaber kort

Kilde elnetselskaber kort (opdateret januar 2023): Energistyrelsen

Oversigt over Danmarks elnetselskaber

Nedenstående er ren copy-paste fra Energistyrelsen og viser en oversigt over elnetsbevillingshavere. Samtlige elnet har udløbsdato for denne bevilling 31.12.2025.

Cerius A/S
Dinel A/S
Elektrus A/S
Elinord A/S
Elnet Midt A/S
TREFOR El-Net Øst A/S
Flow Elnet A/S
Forsyning Elnet A/S
GEV Elnet A/S
HAMMEL ELFORSYNING NET A/S
HJERTING TRANSFORMATORFORENING
HURUP ELVÆRK NET A/S
Ikast El Net A/S
El-net Kongerslev A/S
Konstant Net A/S
LÆSØ ELNET A/S
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.
N1 A/S
N1 Randers A/S
NAKSKOV ELNET A/S
NKE-ELNET A/S
NOE Net A/S
NORD ENERGI NET A/S
Radius Elnet A/S
RAH Net A/S
RAVDEX A/S
SUNDS ELFORSYNING
TARM ELVÆRK NET A/S
THY-MORS ENERGI ELNET A/S
TREFOR EL-NET A/S
VEKSEL A/S
L-Net A/S
VESTJYSKE NET 60 KV A/S
VIDEBÆK ELNET A/S
Vildbjerg Elnet A/S
VORES ELNET A/S
Zeanet A/S
Aal El-Net A M B A
AARS-HORNUM NET A/S

Metoderne til opgørelse af fx benchmarking er konstant under debat og Forsyningstilsynet foretager hvert år denne økonomiske benchmark, mens der målet på tre punkter især:

  1. Overgang til ny reguleringsperiode medfører 5-årige effektiviseringskrav.
  2. Standardisering af kapitalomkostninger kan medføre nye krav til indberetning.
  3. Ny metode til måling af leveringskvalitet og konsekvens i indtægtsrammen. 

Kilde: PWC

Seneste artikler

CO2-udledning Danmark 1990-2021

Danske landvindmøller knockoutet af atomkraftværk i 2022

Alle landvindmøller placeret i Danmark - og lad os sammenligne med et enkelt atomkraftværk i Sverige: Forsmark. Bliver du...
Erhvervshuysene og Erhvervsministeriet om CO2. Lær fx om CO2-kompensering

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?

Guldet falder på energikøbmænd

2 millioner i gennemsnitsløn hos spekulanter

Norlys Energy Trading har haft et så godt resultat i 2022, at der er udbetalt 2 millioner i gennemsnitsløn til virksomhedens 168 medarbejdere

Energimægling og forhandling

Energiminister: send pengene retur til ejerne tak

Energiministeren tror, han kan få afklaret forløbet om milliard-bonusser i selvsamme energikoncerner, han mødes med – send hellere pengene retur

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere