Strømpriserne klatrer opad igen – og denne gang er det tilmed også sket i det Nordnorge, der normalt har meget lave elpriser og lave EPAD-priser. For efter en lang lun og vindrig periode i oktober og november 2022 kom Kong Vinter med sne og kulde.

Priser på strøm fra 15. november til 21. november 2022
Elpriserne time for time fra 15. november til 21. november 2022

Ovenfor ses elpriser time for time fra den 15. november til og med 21. november. Altså en uges spotpriser, hvor det er tydeligt at se, de nordnorske priser har taget et kæmpe spring opad i dag 21. november. Normalt har Nordnorge nogle af de laveste elpriser i verden, men det er altså stoppet brat med dagens elpriser – noget der også har indflydelse på de danske elpriser og de norske elpriser.

Kærkommen hjælp til kunder med uafdækket EPAD

I Danmark har en del “rådgivere” gennem de senere år plæderet for, at afdækning af elpriser i Danmark kunne gøres blot ved at købe System-kontrakten. Men for at få strøm leveret i DK1 (Jylland og Fyn) eller DK2 (Sjælland og øerne), skal man betale en EPAD – som er en områdepris. Denne betales altså for at få strømmen leveret netop i det område, man rent faktisk forbruger strømmen.

Derfor virker det ulogisk at anspore elforbrugere til at købe strøm på en System-kontrakt – der rent faktisk er et fiktivt nordisk område (Finland, Norge, Sverige og altså Danmark), såfremt der ikke havde eksisteret kabelbegrænsninger. Men der er netop kabler, og nogle steder store kabler, andre steder små.

Og grundet det, får vi altså nogle forskellige elpriser time for time de forskellige områder alt efter tilgængeligheden af el i netop den enkelte time. Og i Danmark er vi som bekendt højt afhængige af at solen skinner eller vinden blæser, og derfor ser vi meget svingende priser.

I ovenstående oversigt over elpriser time for time den sidste uge, har EPAD dog været relativ lav i Danmark grundet de høje priser i Nordnorge, der normalt bidrager med en høj faktor i beregningen af System-prisen.

EPAD historisk høj

Det er dog faktum at vi i år har oplevet den højeste pris på EPAD historisk. Og næste år tegner til kan blive endnu værre. Så selvom man i graferne herunder tydeligt ser priser på EPAD være omkring 0 tilbage i 2017-2019, så er det ingenlunde tilfældet mere.

Elpriser 2023 vil ligeledes præges af store områdedifferencer, hvilket vil komme til udtryk i høje EPAD-priser for Danmarks tilfælde, mens Nordnorge højest sandsynligt vil fortsætte med at have negative EPAD’s – så når turen går til Nordnorge eller Nordkap, kan man altså se frem til i princippet at få betaling ift. System-prisen for at få strømmen leveret.

Systemprisen og EPAD for at få leveret strømmen i DK1
System og DK1-EPAD 2017-2025. Kilde: Nordpool og Nasdaq

Elpriser 2023 – samt historisk og fremad

Elpriser 2023 ser også ud til at komme med store prisforskelle mellem områderne. I følgende graf ses de realiserede spotpriser historisk samt markedets nuværende prognose for elpriser (Jylland/Fyn), Sydnorge (Kristiansand), Nordnorge (Tromsø) samt System-prisen.

Igen er det meget tydeligt, at Nordnorge vil se de lave elpriser, mens vi og Sydnorge presses opad på baggrund af vores udenlandskabler til højere prisområder. Faktisk vil jeg mene at Kristiansand er alt for lavt prissat i årene fremad i øjeblikket.

Elpriserne historisk og elpriser 2023 og frem
Elpriser historisk og med markedets forventning til 2023 og frem

Elpriserne time for time vil svinge voldsomt

I fremtiden – som det er set i 2022 vil i min optik byde på voldsomme sving. For sol og vind fylder meget i vores elnet. Dog kan vi håbe på PtX kan udnytte noget af vores overproduktion af vedvarende energi, som i dag kommer til udtryk i stillestående vindmøller, når det blæser for meget i især Tyskland. Derudover vil kablet til England fra december 2023 presse elpriserne 2023 videre opad.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere