Prognose elpriser og gas 2023

Prognose elpriser 2023

Forventede elpriser 2023: 80 øre pr kWh (opdateret 1. juni 2023)

Negativt elpris fra den megen vedvarende energi fra solceller og vindmøller, stjal overskrifter pinsen igennem. Med spotprisen for 2. juni, er der dog andre boller i suppen igen.

Det tegner nemlig til de helt lave priser holder en pause, i og med også snesmeltningssæsonen i Norge er på sit sidste. Samtidig kommer der tørre vejrmeldinger, der sparker til et allerede begyndende tørkelagt Europa – noget vi så sidste år, da priserne toppede omkring august/september.

Juli kan dog stadig blive lav, men det er lige så meget grundet industriens ferie, så forbruget vil også være lavere.

Jeg har beskrevet lidt om forskellen i priser i områder med atomkraft såsom fx Finland og de danske prisområder – læs artiklen her.

De fleste energiselskaber har aflagt regnskab omend en af de store mangler. Du kan følge med i resultaterne her.

Illustration af tørkesituationen rundt i Europa nu og for et år siden. Kilde: EDO.

Kvartal prognoser El.

Forventet elpris 2. kvartal 2023

Forventede elpriser andet kvartal 2023: 67 øre/kWh

Negativt elpris i slutningen af maj har sat andet kvartals gennemsnitlige pris under pres. Dette står for den største forskel fra sidste update i den estimerede elpris samlet for 2023.

Elpris 3. kvartal 2023

Forventede elpriser tredje kvartal ’23: 77 øre/kWh

Lidt lavere elpriser 3. kvartal 2023 ovenpå Pinsens nye billede med yderst negative elpriser.

Prognose elpriser 4. kvartal 2023

Forventede elpriser fjerde kvartal 2023: 87 øre/kWh

Også fjerde kvartals elpriser er under pres. Det er især markedets forventning til, vi klarer os igennem næste vinter også uden russisk gas, der presser prisen.

%

Gennemsnitlig besparelse ved aftaler gennem MPS-SOLUTIONS

Mogens Pilgaard Sørensens hånd på kogeplade ift. prognose elpriser

I sparer tid og ressourcer og sikres 100% uvildig rådgivning

Få 20 års erfaring på holdet ved køb af energi og investering i grønne tiltag

Jeg arbejder 24/7 for at opdatere jer om prisudvikling og muligheder

Prognose gaspriser 2023

Kvartal prognose gaspriser

Prognose naturgaspris 2. kvartal 2023

Forventede gaspriser andet kvartal 2023: 2,9 kroner/m3

Store lagerfyldninger holder naturgaspriserne nede – og dette bevirker også, at der er mere tiltro til vi kommer let gennem næste vinter

Prognose gaspriser 3. kvartal 2023

Prognose gaspriser 3. kvartal 2023: 2,3 kroner/m3

Relativt store gaspris-fald denne periode, hvor forbruget daler kraftigt og lagrene fortsat bugner

Prognose gaspriser 4. kvartal 2023

Forventede gaspriser fjerde kvartal 2023: 3,7 kroner/m3

Vinterpriserne 2023/24 for naturgassen er faldet stødt på det sidste med de øvrige kontrakter.

Prognose gaspriser 2023: 3,40 kr/m3 (opdateret 1. juni 2023)

Lagertal fylder igen i billedet sammen med voksende tiltro til, vi let kommer gennem næste vinter uden tilførsel af russisk gas.

I øjeblikket ligger gaspriserne dog på et niveau, hvor der kommer gang i flere gasværker fremfor kul, da priserne ligger til det. Derudover kan LNG-leveringer omdirrigeres, da der nærmest er en rabat på naturgas i Europa for tiden.

Bugnende kullagre kan dog sætte ind med yderligere konkurrence overfor gaspriserne, og dermed kan vi få en sommer med lave priser. Noget der også understøttes af alle de forbrugere, der er flyttet fra naturgassen til andre opvarmningskilder og industrier, der har omlagt til elforbrug eller måske flydende gas.

Ansvarsfraskrivelse: Prognoser og forventninger over elpriser såvel som naturgaspriser er udelukkende netop prognoser. Elpriserne dækker over den rene elpris inkl. en beregnet standard profilomkostning for en virksomheder. Naturgaspriserne er såkaldt flade priser uden sæsonprofil og altså også uden at tage forbehold for graddage. Alt er altså ekskl. afgifter, transportomkostninger og moms og baseres bl.a. på markedets generelle udvikling, gældende markedspriser samt af og til egne holdninger og tanker om fx elpriserne time for time eller naturgaslagre etc. MPS-SOLUIONS kan på ingen måde drages til ansvar.

Kilde elpriser: Nasdaq OMX Commodities. Kilde Gaspriser: EEX.

Fair elpriser og naturgas 2023

I opnår fair elpriser, skarpe naturgasaftaler og grønne løsninger uden risiko for shitstorms – sammen kan vi arbejde imod Greenwashing. Klimaet har brug for noget der batter.

Køb af el og gas er kommet højere på agendaen de seneste år, og det med rette. For omkostninger har indflydelse på det meste i en virksomhed. Netop derfor kan det være en ide at arbejde strategisk med en energistrategi eller i have løbende sparring med en energimægler omkring jeres behov og muligheder.

I får omkostningseffektive indkøbsaftaler på energi og personlig 100% uvildig og skræddersyede løsninger, hvad enten I overvejer spotaftaler, faste elpriser, en længerevarende PPA eller måske nødvendige ønsker om at konvertere naturgasaftaler til LPG-kontrakter eller andet.