Prognose elpriser 2023 & forventet gaspris

Prognose elpris 2023

Forventet elpriser 2023: 76 øre/kWh

(opdateret 18. august 2023)

Våde vejrudsigter har sænket forventningerne til elpriser vinter 2023.

4. kvartal elpriser 2023 er knap 10 øre/kWh lavere end sidste update, mest bundet op på megen nedbør i de seneste vejrmeldinger, men også de fyldte gaslagre fjerner en del risiko, trods dette har været kendt noget tid.

Det er dog meget vigtigt at have blik for, hvad der sker på forward-markedet pt: For System-kontrakten falder mest med den megen nedbør i prognoserne i Norden, men samtidig vil EPAD’s for Danmark så stige, da de tyske elpriser ikke faldet i samme tempo.

Og da EPAD’s er mindre likvide sammenlignet med andre terminskontrakter, kan der opstå fejlskøn i markedet.

Vil I have rådgivning om netop System kontra EPAD?

 

Udvikling prognose elpriser 2023

Kvartalpriser El.

Prognose elpriser 3. kvartal 2023

Forventede elpriser tredje kvartal 2023:
67 øre/kWh

Prognose elpriser 4. kvartal 2023

Forventede elpriser fjerde kvartal 2023:
75 øre/kWh

—–

Endelig gennemsnitlig elpris 2023 1. kvartal:

DK1: 82 øre/kWh (før tillæg mv)

DK2: 72 øre/kWh (før tillæg mv)

Endelig gennemsnitlig elpris 2. kvartal 2023:

DK1: 65 øre/kWh (før tillæg mv)

DK2: 60 øre/kWh (før tillæg mv)

Arne Eike

Direktør, telefonHuset

Seriøs fyr , selv om han snakker om ting der kræver et ekstra eksemplar af den danske ordbog. Helt afgjort en seriøs spiller når det handler om risikostyring på vores energi og elpriser.

Prognose gaspris 2023

Kvartalpriser naturgas

Prognose Gaspriser 2023 3. kvartal

Prognose naturgaspriser 3. kvartal 2023:
3,0 kroner/m3

Prognose gaspriser 4. kvartal 2023

Prognose naturgaspriser 4. kvartal 2023:
4,0 kroner/m3

—–

Endelig gennemsnitlig gaspris 1. kvartal 2023:

Danmark: 5,02 kr/m3

Endelig gennemsnitlig gaspris 2. kvartal 2023:

Danmark: 3,25 DKK/M3

Prognose gaspris 2023: 3,80 kr/m3

(opdateret 18. september 2023)

Gasmarkedet har været præget af strejke og udfald af norsk gasproduktion, men med fyldte gaslagre i Europa forbliver opsiden minimal på den korte bane.

Vinter gaspriser er derfor fortsat på niveauet set det meste af året, og kun omslag til frost, bør kunne sende frygt retur i markedet.

Dog kan koldt vejr hurtigt få gaslagrene til at forsvinde, så nok har vi relativt lave gaspriser for tiden – men usikkerhederne er her fortsat omend lidt i det skjulte.

Olieprisernes himmelflugt med brent crude oil omkring 100$ per tønde, kan også give skvulp hos gaskunder med gaspriser bundet op på oliepriserne.

 

Graf over gaspriser vinteren 2023/2024

Ansvarsfraskrivelse: Forventet prognose og forventninger over naturgaspriser og el 2023 er udelukkende netop prognoser. Elpriserne dækker over den rene elpris inkl. en beregnet standard profilomkostning for en virksomheder. Naturgaspriserne er såkaldt flade priser uden sæsonprofil og altså også uden at tage forbehold for graddage. Alt er altså ekskl. afgifter, transportomkostninger og moms og baseres bl.a. på markedets generelle udvikling, gældende markedspriser samt af og til egne holdninger og tanker om fx elpriserne time for time eller naturgaslagre etc. MPS-SOLUIONS kan på ingen måde drages til ansvar.

Kilde elpriser: Nasdaq OMX Commodities. Kilde Gaspriser: EEX.

Mission, Passion og Styrker

MISSION – at sikre dansk erhvervsliv: risikostyring, energistrategier samt forhandlingsstyrke ved køb af energi

PASSION – fair el- og gaspriser

STYRKER – bred erfaring og evne til at overskue kompleks viden samt omsætte dette til brugbar viden i forhandlingssituationer
Carmen og Mogens på Unit01 i Silkeborg i snak om ydelser
MPS-SOLUTIONS har rådgivet os omkring optimering af vores elaftaler med en Rådgivningsaftale om strøm til erhverv – vi har sparet en del og det har vores lejere på UNIT01 fået gavn af

– Carmen Fløjgaard, Direktør Unit01

Fair elpriser og naturgas 2024 og frem

I opnår fair elpriser, skarpe naturgasaftaler og grønne løsninger uden risiko for shitstorms – sammen kan vi arbejde imod Greenwashing. Klimaet har brug for noget der batter.

Køb af el og gas er kommet højere på agendaen de seneste år, og det med rette. For omkostninger har indflydelse på det meste i en virksomhed. Netop derfor kan det være en ide at arbejde strategisk med en energistrategi eller i have løbende sparring med en energimægler omkring jeres behov og muligheder.

I får omkostningseffektive indkøbsaftaler på energi og personlig 100% uvildig og skræddersyede løsninger, hvad enten I overvejer spotaftaler, faste elpriser, en længerevarende PPA eller måske nødvendige ønsker om at konvertere naturgasaftaler til LPG-kontrakter eller andet.