Gaspriser falder fortsat flittigt gennem 2023

Gaspriser falder fortsat her snart midt i 2023, hvor bugnende gaslagre og rigeligt adgang til flydende gas presser markederne oveni lavere forbrug. Noget der også smitter af indimellem på de lavere elpriser, der i pinsen bragte rekordlave negative elpriser.

Gaspriser faldet siden 2022

De europæiske gaspriser er faldet stødt siden toppen i august 2022, hvor vi dog så et nøk opad kort før jul, da de sidste mængder skulle handles på plads, og der var frygt for en kold vinter.

Vi kom dog gennem en meget mild vinter med store naturgaslagre og med rigelig adgang til LNG / LPG. Noget der fortsat sætter pres på markederne, og derfor er niveauet snart retur ved priserne set før krigen i Ukraine startede i februar 2022.

Graf over danske gaspriser for vinteren 2023-2024
Gaspriser udvikling graf for vinteren 2023/24. Baseret på data fra den tyske gasbørs THE. Kilde: eex.

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI MED MPS-SOLUTIONS SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

Are we there yet?

Det er nærliggende at tænke, at vi nu er fuldstændig på den anden side af energipriskrisen, der herskede gennem det meste af 2022, men det er værd at huske på, at vi endnu er i en periode med meget lavt forbrug af energi i Europa og meget af resten af verden.

Der har været tendens til recession, hvilket de økonomiske vismænd dog for nyligt har skudt ned, da de afblæser den helt store nedtur og i stedet løfter skønnet for dansk økonomi med 40 mia. kroner.

Noget, der ansporer dem til at kræve stram finanspolitik til og med 2025 med dertil hørende høje renter. Lad os se, hvad fremtiden bringer.

Efteråret bringer altid spænding

I efteråret kan verden dog se anderledes ud mht. energipriserne. For de norske naturgasfelter skal ud til vedligehold og samtidig peger tørkeindeks i Europa allerede i retningen af en gentagelse af sidste års meget varme og tørre sommer – noget, der igen kan anspore øget energiforbrug til køling gennem Europa og medhørende eventuelle stigninger i gaspriser mm.

Hvad er prisen på 1 m3 gas 2022?

Priserne på gas og el svinger som vinden blæser. Derfor har jeg oprettet en side, hvor jeg løbende opdaterer prognose over gaspris 2023. Den kan tilgås her: Prognose gaspriser.

Hvad er prisen på 1 m3 gas 2022?

1 m3 gas ender i gennemsnit med en pris på ca 11,4 kroner/m3 i 2022

Hvordan udregnes gasregning?

Det er muligt at påvirke forskellige dele af den endelige gaspris, og gasmarkederne svinger dagligt. Der kan dog læses mere under ovenstående fakta-boks, hvor jeg har beskrevet selve udregningen af naturgasprisen.

Det er vanskeligt at vide præcis, hvad den endelige gaspris 2023 bliver. Men jeg opdaterer løbende en prognose over priserne 2023 her: Prognose gaspriser 2023.

Hvad er prisen på 1 m3 gas?

Igen er det afhængig af tidspunkt, periode osv.

Her ses overblik over de sidste års priser – det er før afgifter, moms mm.

NB: Tallet for 2022 er foreløbig og altså ikke endeligt – men tabellen viser tydeligt de meget voldsomme prisstigninger, vi har oplevet de seneste år – fra det bundede ud under Covid-nedlukningerne i 2020 og gennem opturen vi oplevede i 2021 især.

SK Energi adlyder Ankenævn ift. faste priser i 2022

SK Energi fik 1. marts 2023 underkendt deres udtræden af fastprisaftaler overfor en forbruger, der 5. januar 2022 havde tegnet en fastprisaftale på strøm over 24 måneder – Enkel El Fast24 Grøn Energi. Dermed er der sat et mikroskopisk punktum i sagen, der startede sidste sommer, da energipriskrisen eskalerede hver dag. SK Energi var tidligere under SK Forsyning – som siden har skiftet navn til Envafors.

Interview om SK Energi på TV2 Øst 23. april 2023

Linket til hele nyhedsudenselse på TV2 Øst.

Ankenævnet på Energiområdet med afgørelse i sagen om SK Energi

Som jeg beskrev i en artikel, havde SK Energi fejlet. Ved ikke at honorere faste aftaler. Det har Ankenævnet på Energiområdet nu givet forbrugeren ret i. Dermed åbnes der for endnu flere af disse sager – trods elpriserne nu er faldet gevaldigt i pris siden sommeren 2022.

FÅ SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI

Book et uforpligtende møde

Afgørelsen fra Ankenævnet lyder:

Selskabet, SK Energi A/S, skal anerkende, at forbrugeren, XXXXXXXXXX, har ret til at få leveret el til den pris, som parterne aftalte den 5. januar 2022, det vil sige 159 øre pr. kWh ekskl. afgifter, frem til den 2. januar 2024.

Selskabet skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet tilbagebetale eventuelle indbetalinger fra forbrugeren vedrørende selskabets opkrævninger for perioden fra og med 15. november 2022, hvor prisændringen trådte i kraft, idet selskabet i stedet har mulighed for at opkræve forbrugeren i overensstemmelse med prisaftalen af 5. januar 2022.

Selskabet betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til nævnet.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af nævnet til forbrugeren.

ankenævnet på energiområdet carl jacobsens vej københavn

Ovenstående er en afgørelse, der altså falder til forbrugerens vej, og dermed åbnes der for endnu flere sager mod SK Energi – både i forhold til flere med faste priser på el, og potentielt også på naturgas, såfremt der har været aftaler der.

SK Energi anerkender afgørelsen om twist om fastpris elaftale mod privatforbruger
SK Energi dømt til at betale sagsomkostninger mm i sag om fastpris elaftale

Klagemuligheder for forbrugere – hvad med virksomhederne?

Udover afgørelsen fra Ankenævnet på Energiområdet, er det interessant at følge sagen og se, om der kommer afgørelser på nogle af de fastpriskontrakter flere erhvervskunder havde med selskabet. For de blev ligeledes standset af SK Energi – og det er i mine øjne også en relativ let sag at afgøre til gunst for erhvervskunderne.

Det drejer sig potentielt om mange penge, da en kontrakt tegnet i 2020 fx vil kunne bestå af faste priser på 20-30 øre/kWh, mens den gennemsnitlige elpris i 2022 landede omkring 160 øre/kWh.

Så trods der har været tab for privatpersoner på at miste den faste pris i 2022, er der potentielt mere at hente for visse erhvervskunder. Regnestykkerne er dog vanskeliggjort af de markante prisfald, der bevirker at kunder bør være varsomme, før de lægger sag an. Det er nok ikke et mål for nogen at anlægge sag for at ende med at få en dyrere pris. Her vil jeg gerne som uvildig rådgiver spille ind med min viden og erfaring: kontakt mig.

Fra velfungerende energimarked til et gedemarked med fokus på kortsigtet personlig gevinst

At SK Energi lod kunderne i stikken i 2022 er desværre ikke et enestående tilfælde. Det samme gjorde sig gældende, da de fleste energiselskaber havde perioder, hvor de ikke ville sælge til faste priser. Altså kunne elforbrugere, naturgaskunder og andre ikke afdække risikoen, der var steget siden slutningen af 2021 og først rigtig tog fart omkring sommertid 2022.

At markedet faldt retur efter toppen i august, er et resultat af markant mindre elforbrug og generelt meget lavere end normalt energiforbrug, hvilket sammen med en ekstrem lun vinter har givet markederne et pusterum.

Fremad er der brug for bestyrelser, ledelser og energiministeren tager tyren ved hornene og løser problemerne i energimarkederne fremfor at satse på kortsigtet spekulation.

Seneste artikler om el til erhverv

Beregning af gaspris – viden om naturgas med mps-solutions

Beregning af gasprisen skal ikke være hemmeligt, og jeg viser her, hvorledes din naturgaspris består af flere dele, før den ender på jeres regning. Der er taget udgangspunkt i regningen til en privatkunde, altså er momsen regnet med – ret beset, skal man jo som virksomhed også betale denne, før man får sin momsrefusion i forbindelse med momsafregningen.

Beregning af gasprisen

Dækningsbidrag til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Administrationsomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Kreditomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Balanceomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Jeres forbrugs-profilomkostning
(specifik for jeres forbrug – el standardprofil ift. graddage)

+ Lageromkostninger

+ Prisen på naturgas pr m3

+ Distributionsafgift

+ CO2-afgift

+ Naturgasafgift

+ NoX-afgift

+ 25% moms
(til staten)

GASPRIS SOM FORBRUGENDE VIRKSOMHED
(fx naturgas pris inkl afgifter 2023)

Som ved beregning af elpriser, er det muligt at påvirke enkelte dele af den samlede regning på jeres gaspris. Ved forhandling og timing af sit køb i markedet – men også fx mit kendskab til markedet, specielle tidspunkter i løbet af årets gang og en uudtalt viden om markedernes bevægelser og dynamikker.

Vi lykkes sammen

Hele min virksomhed, MPSSOLUTIONS, er bygget på troen på, at vi kommer længst sammen – og at vi lykkes sammen. Derfor går jeg også meget åben og ærlig ind til ethvert samarbejde. Jeg er dog 100% uvildig og altså derfor helt ovre på jeres side af forhandlingsbordet – men det betyder ikke, at man ikke kan forhandle med leverandører på en gensidig respektfuld måde. For det tror jeg nemlig, man ofte kan komme længst med.

Og netop forståelsen for, hvilke muligheder den anden side af bordet har for at påvirke priserne i jeres retning, mener jeg er en af mine spidskompetencer, som gerne skal udmønte sig i de bedst mulige aftaler for jer som forbrugende virksomhed.

Beregning af gasprisen landede Danhostel Viborg som kunde før Ruslands invasion i Ukraine
Lene Hviid, ejer af Danhostel Viborg og Mogens Pilgaard Sørensen – Danhostel nåede akkurat af afdække både el og naturgas kort før Rusland invaderede Ukraine
Find besparelser

I er i centrum

Jeg er ikke på kundekorstog eller jagter specifikke KPI’ere – jeg overlever nemlig kun som selvstændig ved at yde mit bedste hver dag overfor samtlige mine kunder. Min kernefortælling, siger lidt om, hvorfor jeg tog springet fra et ok betalt medarbejderjob over i en tilværelse som selvstændig uden nogen former for golden parachute eller gyldne bonusordninger. Noget jeg bestemt ikke har fortrudt.

Og jeg er også klar til at kæmpe for jer.

Læs også, hvordan elpriserne beregnes i markedet her.

FAQ – ofte stillede spørgsmål om naturgas:

Hvad er prisen på 1 m3 gas 2022?

Priserne på gas og el svinger som vinden blæser. Derfor har jeg oprettet en side, hvor jeg løbende opdaterer prognose over gaspris 2023. Den kan tilgås her: Prognose gaspriser.

Hvad er prisen på 1 m3 gas 2022?

1 m3 gas ender i gennemsnit med en pris på ca 11,4 kroner/m3 i 2022

Hvordan udregnes gasregning?

Det er muligt at påvirke forskellige dele af den endelige gaspris, og gasmarkederne svinger dagligt. Der kan dog læses mere under ovenstående fakta-boks, hvor jeg har beskrevet selve udregningen af naturgasprisen.

Det er vanskeligt at vide præcis, hvad den endelige gaspris 2023 bliver. Men jeg opdaterer løbende en prognose over priserne 2023 her: Prognose gaspriser 2023.

Hvad er prisen på 1 m3 gas?

Igen er det afhængig af tidspunkt, periode osv.

Her ses overblik over de sidste års priser – det er før afgifter, moms mm.

NB: Tallet for 2022 er foreløbig og altså ikke endeligt – men tabellen viser tydeligt de meget voldsomme prisstigninger, vi har oplevet de seneste år – fra det bundede ud under Covid-nedlukningerne i 2020 og gennem opturen vi oplevede i 2021 især.

SENESTE ARTIKLER

TYRA 2 – et moderne genanvendt naturgasfelt

Tyra 2, Danmarks største naturgasfeltet er ude af drift indtil vinteren 2023/2024, og derfor var det en fin nyhed, at Baltic Pipe blev sat i fuld drift 30. november og dermed er gasnettet i Norge, Danmark og Polen altså forbundne.

Baltic Pipe, der er sat til at transportere 10 milliarder kubikmeter naturgas årligt, er altså et fungerende plaster på det åbne sår, Europa oplever i øjeblikket, hvor der er begrænset adgang til Russisk gas og Nord Stream er ude af drift.

Topmoderne naturgasfelt

Tyra boreplatform har været i operation siden 1984, og blev oprindeligt drevet af Mærsk Oil, efter det allerede blev fundet tilbage i 1968. Ifølge Wikipedia findes 22 gasproduktionsbrønde og 29 olieproduktionsbrønde samt 18 gasinjektionsbrønde, og produktionen herfra har sænket havbunden med 5 meter. Netop denne sænkning har forhøjet risikoen for skade på platformen, der især er udsat i stormvejr og altså skal kunne klare de værst tænkelige scenarier.

Derfor har festet nu været ude af drift siden 19. september 2019, og ingeniører fra hele verden har siden 2013 arbejdet på genopbyggelsen af anlægget, der når det står færdigt, bliver et af verdens mest moderne naturgasfelter, der samtidig med energiproduktion, reducerer CO2-udledningen fra naturgasproduktionen med op til 30 procent, hvis man stoler på tal fra TotalEnergies.

Fakta om TYRA II

Dansk Undergrunds Konsortium (DUC) ejer TYRA II

Tyras operatør er TotalEnergies på vegne af ejeren DUC.

DUC (Dansk Undergrunds Consortium) er et partnerskab mellem
TotalEnergies (43%), Noreco (37%) og Nordsøfonden (20%).

Der er investeret 21 milliarder kroner i genopbyggelsen af gasfeltet,
hvilket gør det til den største danske olie- og gasinvestering nogensinde.

Tyra-feltet produktion indtil nu ifølge Wikipedia:
27,407 mio. m3 olie | 90,994 mia. Nm3 gas | 46,630 mio. m3 vand.
Der er injiceret 36,514 mia. Nm3 gas.

Anlægget: Vægt: 35.000 tons | 54 meters højde | 7 etager | 225 km fra Vestkysten

Kilder: Wikipedia og TotalEnergies

Tyra 2 fortsat ude trods høje olie og gas og elpriser 2022

Tyra er Danmarks absolut største af tre store danske naturgasfelter i Nordsøen, og derfor er det også savnet. Men trods de galopperende energipriser i 2021 og 2022, har det altså ikke været muligt at tage feltet i produktion før tid af tekniske årsager – feltets genåbning er tilmed udskudt fra sommer 2023 til vinteren 2023/24.

TotalEnergies forventer at kunne genanvende 95% af materialerne fra de gamle platforme. Fx er de gamle ben til platformen forlænget med 13 meter fremfor at skulle ud i at bygge helt nye.

Naturgaspriser Danmark
Tyra 2 naturgasfeltet har været savnet i det danske energimarked

60.000 tønder olieækvivalent dagligt

Nordsøfonden skriver på sin hjemmeside, at feltets anlæg vil kunne producere omkring 60.000 tønder olieækvivalent om dagen, når produktionen topper, hvilket altså vil ske med produktion fra både Tyra 2 og omkringliggende felter som fx Harald, Svend, Valdemar og Roar. Tyra 2 vil fra vintersæsonen 2023/24 igen være knudepunkt i Nordsøen for det meste gas produceret i den danske del af Nordsøen og vil altså igen være med til at styrke den danske forsyningssikkerhed.

Gasforsyningen under genopbygningen af Tyra har altså været presset – sidst med sprængningerne fra Nord Stream – som dog i forvejen ikke var i drift grundet Ruslands krig i Ukraine, så feltet vil igen være vigtig for den danske økonomi, når det genoptages. Tyra kommer til at stå for ca 1% af Europas gasbehov.

Tal fra Nordsøfonden viser, at fondens gasproduktion i 2013-2018 har ligget omkring 700 Nm3, mens det altså i 2021+2022 “kun” har været omkring 150 Nm3 for at holde det op mod hinanden. Disse tal stammer dog fra, at fonden har haft olie- og gasproduktion ved andele i 13 aktivt producerende felter i den danske del af Nordsøen – og dette er altså ikke tal direkte fra Tyra.

En enhed energi i fx 1 ton olie = den energi, der frigives ved afbrænding af 1 ton råolie.

Ekstremt lunt vejr

Ekstremt lunt vejr, har vendt op og ned på elmarkedet. Fra spotpriser omkr. 5-6 kroner, har vi nu dage med stort set gratis strøm.

Vejret den største faktor

Det lune vejr med temperaturer væsentligt over normalen for sæsonen, megen nedbør og en periode med høj vind, har påvirket elpriserne i kraftigt nedadgående retning. Derudover er samtlige forbrugere gået i spare-øvelse, i forhold til at bringe energiforbruget ned, og dette kogt sammen, giver altså voldsomt lave elpriser – fx i morgen fredag 11/11-2022, hvor prisen for DK1 (Jylland og Fyn) vil ligge på bare 1,48 øre/kWh.

Det kan være svært at forstå, hvorfor og hvordan elpriserne time for time kan svinge så voldsomt på nogle få uger. Men her er det igen vejret, vi skal kigge til – for det er ekstremt med det lune vejr vi har i øjeblikket. Spørgsmålet er om vinteren rykker sig længere ud – og måske giver elpriser 2023 højere, end spået i øjeblikket.

Korrelation rykker nordpå

En interessant faktor i øjeblikket er, at korrelationen vi har set indtil nu med de tyske priser, er rykket nordpå, hvor vi altså nu – med det vejr og lunt vejr, vi har i øjeblikket – har priser, der er de samme som i Nordnorge. Både i Danmark og i Sydnorge. Så presset på elpriserne er kommet markant ned, og den store nedbørsmængde og vindproduktion giver altså udslag i lavere elpriser.

Lunt vejr får elpriserne til at rasle ned
Elpriserne i Sydnorge og Danmark rasler ned mod de Nordnorske elpriser fremfor de tyske

Udmelding fra EU

Udover ovenstående, er der i dag også kommet udmelding fra EU, om en nødforordning, der vil gøre det lettere at opstille vedvarende energianlæg i 2023. Hvordan udformningen er præcis, vil tiden vise – men markedet reagerer i hvert fald med at sende især tyske elpriser lidt lavere for næste år. Spørgsmålet er så, om dette måske kommer til at træde i kraft fremfor en decideret max-pris, som før har været taget op på EU-niveau. For med de markante prisfald, vi har oplevet på det sidste, bliver der mindre tilslutning til en sådan aftale.

Ingen kuldefront i sigte

Der er ikke udsigt til hård vinterfrost i Europa og det ser ud til lunt vejr varer ved lidt endnu, og dermed er energimarkederne ikke længere pressede. Naturgaslagrene og LNG-hubs er også bugnende, så den helt store risiko denne vinter for decideret energimangel, ser ud til at være drevet over. De lune temperaturer har fx bevirket, at Tyskland har forbrugt 29% mindre naturgas sammenlignet med samme måned i 2019-2021.

Det bliver spændende at følge elforbruget de næste måneder med dette vejr, og at se, om besparelserne rundt i hjemmene og virksomhederne vil blive vedvarende, eller de nu lavere priser igen får forbruget til at eskalere. Læs evt. denne.

Naturgas også nedad

Naturgasmarkedet har også oplevet bratte fald efter toppen set i august. Bugnende lagre og LNG-skibe ud for Europas kyster, lægger pres på priserne, der også påvirkes af det lune vejr i Europa.

Midtjyllands Avis interview – mja dk – 2

Mja dk – Artikel i Midtjyllands Avis 28. oktober 2022.

Gasregninger har knækket virksomheder: Nu er der ifølge lokal mægler kommet en mulighed »sendt fra himlen«

Både gaspriser og elpriser har knækket virksomheder allerede desværre. Energipriskrisen har budt på voldsomme sving i priserne og selvom vi lige i øjeblikket bliver skånet af et ekstremt lunt efterårsvejr, lurer skyerne i horisonten. Ja, medmindre klimaforandringerne helt aflyser vinterens komme.

mja dk logo
mps-solutions sikrer viden til jeres energistrategi

Det er fedt at blive nævnt i aviser som selvstændig, da rækkevidde har noget at sige. Derfor har jeg også et Midtjyllands Avis abonnement, selvom det måske koster lidt. I artiklen her kommer jeg ind på, at de prisfald, der er set på det sidste i gasmarkedet kan være en gylden mulighed for at få kigget nærmere på virksomhedernes omkostninger. Er budgettet holdbart – eller består det af for mange usikkerheder?

I øjeblikket arbejder jeg for en del virksomheder omkring opstart af en decideret energistrategi, så der netop er større chance for at agere (altså på forkant) fremfor indimellem at måtte reagere (fx efter kæmpe spring opad i gaspriserne). For nogle gange kan en reaktion være for sent ude.

Mere styr på omkostningerne

Mere sikkerhed i budgetterne eller i det mindste en større fokus på omkostningerne til energi, vil efter min overbevisning komme til at spille en stor rolle i fremtiden. For energien er en ressource – noget af det er tilmed en knap ressource. Og med klimabevægelser, CO2-kampagner og virksomheders mål om at være mere bæredygtige, bliver fremtiden ikke gratis.

Og når gaspriserne eller elpriser kan knække virksomheder på stribe, er der desværre brug for en større indsigt i omkostningsstrukturer og budgettal. For ingen kender morgendagen, så man bør som minimum være opmærksom på, hvad worst case er, eller sætte nogle mål for, hvad man gør hvornår.

Energistrategi kan sikre virksomhederne

Med udsigt til større svingninger i priser, er en energistrategi et værktøj til at være lidt på forkant med tingenes udvikling. Har man en nøje nedskrevet strategi, bliver det lettere at agere fremfor at reagere.

En meget forsimplet version af en energistrategi kunne se således ud:

Energistrategi med mps-solutions - Få styr på jeres energiplan
Forsimplet energistrategi – Få styr på jeres energiplan

Som jeg nævner i Midtjyllands Avis på mja dk venter vinteren forude

Der skal ikke så lang en kold periode til over vinteren, før de bugnende gaslagre hurtigt kan få ben at gå på. Og med manglende naturgas fra Rusland, har vi bare ikke helt så let ved at fylde dem op igen.

Forbruget er mindre i år jovist, men Europa er stadig voldsomt afhængig af naturgas – især når vi kommer lidt syd for grænsen.

BOOK et uforpligtende møde med mig lige her: book møde og se om vi matcher lige her

Eller læs fx mit indlæg: Vedvarende energi og elprisen time for time 2022

Artiklen fra mja dk er også lagt på på “Erhvervsnyt Silkeborg” her.

Giv Budget 2023 rettidig omhu

Budget 2023 skal snart planlægges i mange virksomheder, og de stigende energipriser viser at gas- og elpris 2023 bør have fuld fokus. Eller dvs. de er højere end vi normalt var vant til. Naturgaspriserne har været trukket voldsomt op af de geopolitiske spændinger efter Rusland valgte at invadere Ukraine tilbage den 24. februar 2022. En krig russerne måske havde håbet ville være en lynkrig, men i stedet har varet længe og ikke mindst været en noget større mundfuld for Rusland, end jeg tænker de havde håbet.

Strømpriserne er selvfølgelig påvirket af naturgasmarkedet, men derudover giver udlandskablerne nogle højere regninger, og vejret i år har givet tørke og manglende nedbør i Norge, som også har oplevet rekordhøje priser i 2022.

Forskellige muligheder for budget 2023

Elprisernes udvikling i 2022 har været med vilde prishop og dybe dyk, og selvom priserne for ’23 endnu blot er markedspriser for den fremtidige leverance af el, ser det alligevel højere end normalt ud. Men mens der ikke rigtig er meget at komme efter hos leverandørerne af naturgassen i form af muligheder, så er der fortsat muligheder i elmarkedet for at prissikre 2023 – hvad enten det er som en fast pris, en kombination af faste og variable priser eller en PPA-aftale (Power Purchase Contract) alt efter størrelse.

Der er nemlig ingen garanti for, at fremtiden vil bringe lave priser tilbage. Udlandskablerne lægger en meget fast hånd under priserne herhjemme på især strøm. Samtidig har Norge nu kabel til England, som er klar til at suge de billige vandkraftværdier ud af landet – noget vi nød godt af tidligere.

Det er også muligt at finde spotaftaler aka variable priser. Men måske er 2022 året, hvor mange kommer til at gøre boet op, og overveje en ekstra gang, om der kunne være rationale i at prissikre om ikke det hele så en del af virksomhedens omkostninger til energi. For jeg tror ikke vi går en mindre urolig fremtid i møde med valg netop udskrevet, et EU der ønsker at indføre loft over energipriserne mens kampene fortsætter i Ukraine og en generel optrapning af den internationale spænding.

Likviditetsbudgettet 2023 skal snart forhandles i mange virksomheder
Budgetplanlægning bør indeholde et kig på energiaftalerne, og man kan overveje hvilke energiaftaler budget 2023 skal baseres på

Overvejelser i planlægning af budget 23

Der er ingen tvivl om, at mange danskere og mange virksomhedsejere sidder og regner og måske håber på at kunne låne til elregningen og naturgassen vinteren over. Men det er lidt som at tisse i bukserne, da det jo reelt blot udskyder regningen til senere. Det kan være fristende, hvis man har dyrere lån både privat som i virksomheden, men man skal bare huske på, at man potentielt graver hullet endnu dybere, og dermed sværere at komme op af. Og med det i mente, kan det jo gøre en eventuel konkurs endnu værre.

Der er stadig muligheder for at finde forskellig andre løsninger indenfor energi – her kunne en fastprisaftale på strøm være en mulighed, som kan hjælpe med at få lidt mere “sikre” tal i budgettet for 2023. Og jeg mener man dermed har større sandsynlighed for at regne sig ud af de problemer vi har set i 2022 med galopperende priser.

Det er ikke en løsning, der vil kurere alt – men mere sikre omkostninger kan medføre mere stabile salgspriser, som igen forhåbentligt kan medføre mere loyale kunder, da disse ved, hvad I står for og ikke oplever helt så mange prissving. Det er selvfølgelig en dans med djævlen, for på et eller andet tidspunkt vil priserne toppe, og så skal man have gjort op med sig selv, om man med en fast pris vil slå sig i hovedet over den eller være tilfreds med sikkerheden fx i et likviditetsbudget for 2023.

Sikkerheden vægter i det daglige

Min kunde Danhostel Viborg indgik naturgasaftale og elaftale med mig som uvildig rådgiver i februar 2022 – faktisk få dage før krigen i Ukraine. Lene, ejeren, valgte at give mig fuld tillid til at forhandle aftaler hjem, jeg fandt optimale for netop hende og Danhostel Viborg.

Og da Lene vægtede sikkerhed og tryghed for gæsterne højt, fandt jeg længerevarende aftaler, der i dag sikrer bl.a. budget 2023 gennem gode priser en del år frem. Stabiliteten i omkostningerne gør endvidere, at Lene ikke har behov for at sætte priserne helt så meget op som konkurrenter eller kon-kolleger og tilmed er der plads til at kigge på elbils-ladestandere, så hun netop kan udnytte priserne på el gennem aftalerne. Med det får hun endnu en konkurrencefordel, da hun selv har mulighed for at sætte prisen på en opladning lidt lavere end resten af lade-markedet.

Selvfølgelig kigger Lene fortsat på tallene for budget 23, men det er helt sikkert med mere sikkerhed og ro i maven, end hvis hun som så mange andre sad og måtte følge elprisen time for time og var styret af hvornår elprisen falder. Nu kan fokus nemlig fortsat være hos de mange gæster.

Danhostel Viborg blev kunde hos mps-solutions i februar 2022 og har sikkerhed i budget 2023
Naturgas og elaftaler sikret gennem mps-solutions giver stabilitet bl.a. i budget 2023 hos Danhostel Viborg

I må endelig hilse hos Lene, såfremt I besøger hendes hostel – jeg er sikker på hendes hun vil byde jer varmt velkommen sammen med et skønt personale.

Få opdaterede priser til jeres budget gennem mps-solutions

Hvad koster en kWh i 2023? Omkring 300 øre/kWh i markedet 5. oktober 2022 mens naturgasprisen 2023 handles omkring 16,50 kroner m3. Priserne ændrer sig selvfølgelig dagligt, så der vil altid være grund til en genberegning, da det er svært at svare på, hvornår el bliver billigere igen – hvis det sker.

Derudover kommer store svingninger til at få vedvarende indflydelse på likviditetsbudgettet i de fleste virksomheder fremad.

NB: Priserne vist her er uden afgifter, moms, jeres forbrugsprofil samt al dækningsbidrag, kreditomkostninger mm til energiselskaberne.

Få en snak om gas- og elpriser til budget 2023

Vil I have opdaterede gas- eller strømpriser ift. ovenstående priser, der som skrevet er fra 5. oktober? Så er jeg selvfølgelig altid klar til en snak omkring netop jeres situation og muligheder.

Læs også om regeringens udspil til vinterpakke.

Eller El – bedst, billigst kontra bare i stikket.

SENESTE ARTIKLER

Elpris 2023 lægger ikke op til forbrugsfest

Debatindlæg sendt til Jyllands Posten 24. september 2023 om elpris 2023

TV2 nyhederne interviewede mig tidligere - hvor de dog ikke bragte noget af min snak om elpris 2023
Den østrigske kansler stillede forslag om ny model på elmarkedet – jeg kommenterede på TV2

Energipriser. Der lægges ikke op til forbrugsfest, men det var stærkt at se så mange partier stå bag en samlet aftale i denne uge om at få banket elafgiften helt i bund, stoppe prisstigninger på eltariffer og andre tiltag mod energipriskrisen. Alle er ikke reddet, og den kommende tid bliver svær, men det er alligevel positivt, at vi har et Folketing, der kan samles fremfor som i andre lande at gå længere væk fra hinanden.

Det må dog bero på manglende indsigt i energimarkederne, når der straks advares mod en forbrugsfest, fordi der bliver skubbet penge ud til befolkningen. For desværre kan sådanne udtalelser måske få nogle til at tro, at vinteren er reddet på baggrund af tiltagene – jeg hørte fx på P4 en interviewet borger sige, at nu var julegaverne reddet. Men det tyder på, at nogle ikke helt har forstået alvoren omkring energipriserne den forestående vinter.

For det er langt fra tilfældet, at der bliver råd til en forbrugsfest, og i mine øjne bør julegaverne nok gennemtænkes i år. For de allerede forhøjede el- og naturgaspriser vi ser nu, vil højest sandsynligt blive af endnu højere gas- og elpris 2023.

Aktiviteten daler – og forbrugsfesten ebber ud

Forbrugsfesten er væk i mine øjne, og rentemarkederne har stoppet megen aktivitet i samfundet allerede. Der er brug for mådehold og at skrue så langt ned for energiforbruget som muligt. Dog uden at sænke temperaturerne så meget, at man risikerer skimmelsvamp. Samtidig bør man gennemgå al elforbrug, hvilket mange nok allerede er i fuldt sving med.

For virksomheder vil en gennemgang af energiaftalerne være en fordel, så budgetterne kan blive opdateret med opdaterede priser, og forhåbentligt holde gang i vores virksomheder, der så igen kan redde så mange arbejdspladser som muligt. Men det kræver netop vi står sammen, som Folketinget har vist os. Det kræver man som medarbejder, måske i en periode vil arbejde tirsdag-lørdag eller søndag-torsdag. Det kræver mindre belysning i dagligvarebutikker og at befolkningen også husker at handle i de små dagligvarebutikker på landet og mange andre tiltag.

Kontakt mig gerne om elpris 2023 og andet

Mange spørger måske hvornår strømpriserne falder igen, men man bør udvise rettidig omhu og gøre klar til en voldsom svær vinter økonomisk for de fleste. De højere gas- og elpriser medfører ændringer, og det er nødvendigt med endnu flere af dem, hvis man har variable priser. Alternativet er selvfølgelig at kontakte mig og høre mere om mulighederne i markederne.

Danmark; vi kan godt – det har vi bevist før!

Kilder: eex og nasdaq.

Læs også om mit syn på Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22

Fastpris-aftaler bør fastholdes

Fastpris-aftaler er også i vælten i Sverige, hvor det er kommet frem, at også elselskaber der forsøger at stikke af fra faste el-aftaler med kunderne trods underskrevne kontrakter. Og som jeg tidligere har skrevet, så bør det ikke være en mulighed. Men modsat i Danmark, hvor mange elselskaber var meget stille og lod Green Power Denmark stå og forsvare SK Energi, så har mange andre elselskaber i Sverige stillet sig op, og sagt det ikke kommer på tale at bryde fastpris-aftaler hos dem. Noget der ville klæde Green Power Denmark også at have sagt.

For det skal ikke være muligt at rende fra aftaler – for der er ikke tale om force majeure, det vil der nemlig kun være tale om, såfremt en el-leverandør ikke kan levere strømmen, men som de kommer ind på i artiklen hos expressen.se, så er høje priser ikke i nærheden af at være force majeure. Der er som jeg også nævnte tidligere allerhøjest tale om en fuldstændig fejlslagen ledelse, der har brugt kundernes indbetalinger til at drive spekulation – og det øjensynligt imod trenden i markedet, som vel over et år har været en lodret streg opad.

En underskrift er en underskrift
Fastpris-aftaler bør fastholdes

En underskrift er gældende i fastpris-aftaler

Hvis vi ikke får taget tyren ved hornene, og sørger for den vej selskaberne forsøger at bevæge sig nedad, bliver lukket hurtigst muligt, så risikerer vi ragnarok i de finansielle markeder. For hvis en underskrift ikke er en underskrift, men blot kan tilsidesættes, fordi man har spekuleret i noget, der så ikke lige var verdens nye diamant, så står de finansielle markeder til at krakelere hurtigt.

Og det er jo ikke blot elmarkeder, der er på spil her – for hvad med rentemarkederne, handel med aktier og handlen med råvarer og massevis af andre eksempler?

Kan man blot rive en aftale over, eksisterer grundlaget for en aftale ikke længere – og så dør hele den finansielle tankegang, hvor det netop er muligt at handle med hinanden – efter man har indgået en pris.

Elmarkedet fungerer på den måde, at elselskabet blot kunne have købt samme mængde strøm, som de har solgt i markedet. Så havde de måske købt til 100, mens de har solgt til 105 – og de 5 består så af dækningsbidrag og en masse andre variabler. Det er der ingen hokus pokus i.

SK Energi

SK Energi, som i Danmark bryder fastpris-aftalerne på strøm med kunderne, har nedenstående skrevet i deres betingelser. Og netop dette udklip omkring de faste priser aftalt med kunderne, levner i mine øjne ikke den kattelem både Forbrugerrådet Tænk og Green Power Denmark ser.

For aftalen er “gældende inden for de til enhver tid gældende aftaleperioder” – altså er aftalen gældende i den periode, kunden har valgt. Ad 2.4.3 fremgår eventuelle prisreguleringer – men det er kutyme i elmarkedet netop at have ret til at ændre i fx balancegebyr til Energinet og andre variabler, som bredt i markedet viderefaktureres direkte til kunden.

SK Energis leveringsaftaler gør efter min mening ikke, at de kan rende fra aftalerne
Betingelser for fastprisaftale på el ved SK Energi

“Priser og eventuel prisregulering fremgår af SKE’s hjemmeside” bør på ingen måde være en metafor for selskabet kan gøre, som de har lyst til. De har spillet på rødt i elmarkeds-kasinoet, og alt blev sort. Enhver der har haft blot lidt statistik i skolen ved, at det rent faktisk ikke er verdens bedste strategi at fortsætte med fx at doble sin indsats hver runde på rouletten og satse på rød hver gang – for det vil man ikke have kapital til at kunne blive ved med i uendelig tid. Det har SK Energi forsøgt – det bør dog ikke være forbrugere og kunder, der betaler den regning.

Står I med en fastpris-aftale fra SK Energi eller andre elselskaber, som selskabet forsøger at stikke af fra, hører jeg og en advokat gerne fra jer. Vi er klar på at kæmpe jeres kamp – se mere under rådgivning her på siden.

Hvor er AMBA-tankegangen?

Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22

SENESTE ARTIKLER

SK Energi har fejlet

SK Energi har fejlet og melder sig med deres udmelding om at suspendere aftaler om faste priser ind i klubben sammen med Blue Energy der i marts gjorde det samme – altså at kunder med faste priser ikke kan forvente, at de bliver honoreret. Men SK Energi gør det dog på et markant højere prisniveau, end Blue Energy, hvor kunderne trods alt stadig havde flere muligheder andetsteds. Men i begge tilfælde, kan det kun læses, som at de har spekuleret imod markederne og altså ikke selv har købt den strøm de har solgt videre. Meget bekymrende for en branche, der i forvejen har været plaget af dårlige historier og at kun få selskaber siden februar faktisk har stillet disse faste priser.

SK Energi har fejlet gevaldigt og opsiger fastprisaftaler

Jeg håber kunderne er klar til at tage dette hele vejen, for det er jo netop aftaler indgået, og som skulle prissikre disse kunder mod de galopperende energipriser. Havde elselskabet blot købt samme mængde strøm i markedet samtidig med de sælger det videre, ville de ikke stå i denne situation.

Ovenstående viser dog også hvilke tider energimarkederne befinder sig i. Men spekulation er altså ikke en løsning i disse markeder, og slet ikke, hvis man som SK Energi (vil jeg stærkt formode) har handlet imod trenden. Som køber I markederne, er der god grund til at kende sælgeren, og ovenstående viser netop det.

SK Energi: NY UDVIKLING I SAGEN marts 2023 – LÆS VIDERE HER.

SK Energi har fejlet – kunne have reageret meget tidligere

At SK Energi altså vælger at varsle at kundernes fastpris aftaler ikke vil gælde efter 15. november, kan simpelthen ikke være rigtigt. De skriver selv, at de i henhold til deres leveringsbestemmelser, skal varsle med 3 måneder, såfremt de ændrer i kontraktbetingelserne – derunder prisberegningen. Derfra vil kunderne så overgå til fleksible eller såkaldt spot-priser – altså variable priser, der følger markedet.

Men da priserne i det underliggende marked er steget markant den sidste lange tid, rammes disse kunder ufattelig hårdt. For når SK Energi efter eget udsagn ikke har solgt til faste priser siden februar, er disse fastprisaftaler, de nu ønsker at bryde, altså indgået før energikrisen blev sparket helt i gang.

Men det betyder jo også, at de må have siddet på hænderne lige siden og kigget på et tab på de solgte positioner, der blot voksede og voksede. Tab som de så nu må erkende de ikke kan honorere – hvilket må betyde at de reelt set er konkurs, såfremt de fastholdte at ville honorere kontrakterne. Men er det de ca 3.000 kunder, der skal betale en sådan konkurs, eller skal de ansvarlige rent faktisk stilles til regnskab for en yderst fejlslagen strategi?

Elpriser Danmark 2023-27
2023-27 elpriser DK1 – set i starten af august 2022

Hvor er den ansvarlige bestyrelse?

SK Forsyning – netselskabet bag SK Energi har i 2020 modtaget prisen som “Årets offentlige bestyrelse”. Det er der vist ikke meget der tyder på vil gentage sig. Men at selskabet blot forventer at de kan skride fra aftaler allerede indgået er da mildest talt usmageligt. Men viser igen, at det er utroligt vigtigt at kende sine modparter i energimarkedet – og altså det selskab, man indgår aftale med.

Det er dog under alle omstændigheder bekymrende, hvis ikke forbrugerombudsmanden eller andre instanser griber ind og standser dem i denne manøvre, som i mine øjne sagtens kunne have været undgået via. rettidig omhu. Og så er det spændende, hvordan energiselskabernes eget talerør “Green Energy Denmark” forholder sig til det.

Er du eller jeres virksomhed kunde i SK Energi, er I velkomne til at række ud: kontakt

Under alle omstændigheder må der lægge en sagsøgning klar hos diverse advokathuse, for det kan jo ikke være rigtigt, at man netop laver et indkøb af energi for at sikre sig mod prisstigninger, og man derefter snydes af de ansvarlige i

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI MED MPS-SOLUTIONS SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

Er der en voksen tilstede?

Mens den kritiske journalist åbenbart er på ferie, har flere medier åbenbart ikke tænkt sig at belyse denne sag mere, end at lytte til direktøren selv og så lige spørge energivirksomhedernes egen interesseorganisation ⁉️

Dette scenarie kunne være undgået, hvis SK Energi havde købt den strøm de har solgt. Det er sådan et marked normalt fungerer.
Men de må alt andet lige have spekuleret i at priserne vil falde – og altså afventet med at købe – hvilket som mange ved ikke er sket.
Det kan og skal dog aldrig være forbrugeren, der betaler for fejlslagen ledelse og risikostyring.

På ingen måde manglende grøn omstilling, der er skyld i det

Det er simpelthen for tamt, når Green Power Denmark nu peger på manglende grøn omstilling?

1: Indenfor elhandel, kan der handles strøm på elbørsen, der hedder Nasdaq Omx Commodities
2: På den kan energivirksomheder købe den el, de sælger til kunden. Det hedder at hedge. Omvendt kan producenter sælge deres producerede mængder frem i tid.
3: Dermed har en sælger solgt til en køber

Og at “priserne er blevet så høje, at forsyningsselskaberne ender med at tabe på det” er altså ingen undskyldning, selvom den kommer fra energiselskabernes egen lobby-afdeling i form af Green Power Denmark, der gar været ude og forsvare de historier, der har været fremme..

Priserne er høje ja, men man kunne stadig købe strøm og sælge det videre. Det er samme praksis som banker der sælger fastprislån. Sælgerne er der.

Manglen på grøn omstilling er ikke skyld i dette, men måske desværre mere, at den er gået for hurtig.
At det politisk er udlagt som en ren gåtur.
At vi har lagt alle æg i Putins gaskurv, for når vinden lægger sig eller solen forsvinder, skal anden produktion træde til.
Og med Energinet, der kontinuerligt udbygger udlandskabler, bliver vi mere og mere forbundet med lande, hvor energimixet er sortere og endnu mere afhængig af gas bl.a.

Forbrugerne har desværre for få stemmer i Danmark

Jeg håber gevaldigt kunder i SK Energi finder sammen og får ansvaret placeret hos den fejlslagne ledelse. Dette er på ingen måde i orden.

Og det kan på heller ingen måde være i orden, at Green Power Denmark nu er ude og slå på tromme for, at det skulle være forbrugerens skyld, at SK Energi har spekuleret sig i graven.

De forbrugende virksomheder i Danmark er fanget i et energimarked, der er styret af energiselskaberne – det må død og pine være første prioritet hos disse at sikre kunderne – for enhver virksomhed i Danmark er afhængig af energi. Med galopperende priser, skylles konkurrenceevnen ud med badevandet.

Konkurrence via udbud

Konkurrence via udbud ved mps-solutions eller via. en generel prisforespørgsel hos de skarpeste leverandører i markedet. mps-solutions analyserer de indkomne tilbud og rådgiver om fordele og ulemper ved de forskellige bud. Her lægges vægt på hele tilbuddet, så der også skeles til gebyrer og leverandørens fleksibilitet i volumen mm.

Jeg kender energiselskaberne i Danmark og følger løbende med i deres resultater. Så omend jeg ikke kan give en garanti – så holder jeg skarpt øje med de forskelige leverandører, I præsenteres for gennem mps-solutions. Jeg vil aldrig anbefale leverandører, som måske hænger i vandskorpen mht egen overlevelse. Jeg er 100%uafhængig, så INGEN af leverandørerne betaler penge til mps-solutions.

Jeg er samtidig yderst omkostningsminimerende, og ved, at I ikke har brug for endnu et dyrt system eller tynde floskler om, at jeg er Danmarks førende osv. Her er ikke brug for et helt energi team – jeg lader i stedet resultaterne tale for sig selv. For jeg ved, hvor min integritet er.

Erfaringen er halvdelen af jobbet som energimægler

Arbejdet som energimægler er egentlig ikke så kompliceret, som andre måske gerne vil have det til at lyde. Det er til gengæld ikke alle, der har den direkte erfaring med handlen med produkterne bag jeres aftaler. Det har jeg – og jeg ser det selv som en fordel, at jeg ikke stiller med et helt energiteam, der skal aflønnes og have bid af kagen – jeg er jeres medspiller.

Jeg ved, hvordan priserne i markedet skrues sammen, og har siddet på den anden side af forhandlingsbordet og regnet priserne, som sælgerne havde med i marken.

Læs mere om energi og mig her.

Konkurrence via udbud

Sammen kan vi mere

Størrelsen på udbud, kan afgøre om jeg i stedet for selv at udføre det for jer, kan vælge at indgå som ekspert og altså virksomhedsrådgiver for jer i forbindelse med jeres udbud. Det bliver en vurdering fra case til case, men I kan stole 100% på, at jeg altid er 100% ærlig.

Et typisk forløb kan se sådan ud

Find besparelser

Tidsplan i et udbud

Sammen lægger vi en strategi for køb via udbud. Vi udgør dermed et energiteam, der sikrer forventningsafstemning og målsætninger. Samtidig holder vi et skarpt blik på markederne og forsøger i fællesskab at time det optimalt – alt i forhold til ønsker om sikkerhed, ricisi og muligheder hos netop jeres virksomhed.

Konkurrence via udbud

Udbudsmateriale

Jeg gennemgår alle indkomne bud, og giver en klar anbefaling ud fra de kriterier vi i fællesskab har opstillet før hjemtagning af priser, hvorefter

En samlet betragtning udgør beslutningsgrundlaget for jeres valg af leverandør

Konkurrence via udbud - sammen udgør vi et stærkt energiteam, der sikrer jer aftaler på energi fremad

Kontrakt

Jeres nye kontrakt kvalitetssikres og gennemgås af mps-solutions, der ligeledes er med jer i hele aftaleperioden ved tvivl eller administrative opgaver

I sparer tid og får samtidig et erfarent blik på aftaler og gennemlæsning af alt med småt

Konkurrence via udbud gennem mps-solutions

– også ved offentlige udbud
Konkurrenceudsæt forbruget med udbud ved mps-solutions
Jeg forhandler på jeres vegne

EU udbud og offentlige udbud

Er ofte nogle større størrelser, og som indkøber i en offentlig stilling, kan det være rart at være forberedt på udbuddet, når det drejer sig om komplicerede markeder. Derfor tilbyder jeg også rådgivning direkte til indkøbere i det offentlige, der således kan oplæres i energimarkedernes mekanismer, så udbud bliver stillet på mere oplyst grundlag.

Få styr på udbudsmateriale

Jeg kan være med til udarbejdelse af udbudsmaterialet, og kan medvirke til, at udbuddet gennemføres med størst mulige gevinst for den offentlige udbudsstiller. Jeg kender energiselskaberne i Danmark og følger løbende med i deres resultater. Så omend jeg ikke kan give en garanti – så holder jeg skarpt øje med de forskelige leverandører, I præsenteres for gennem mps-solutions. Jeg vil aldrig anbefale leverandører, som måske hænger i vandskorpen mht egen overlevelse.

Jeg er 100% uafhængig, så INGEN af leverandørerne betaler penge til mps-solutions.

Spar omkostninger

Jeg er samtidig yderst omkostningsminimerende, og ved, at I ikke har brug for endnu et dyrt system eller tynde floskler om, at jeg er danmarks førende osv. Jeg lader resultaterne tale for sig selv. For jeg ved, hvor min integritet er. Arbejdet som energimægler er egentlig ikke så kompliceret, som andre måske gerne vil have det til at lyde. Det er til gengæld ikke alle, der har den direkte erfaring med handlen med produkterne bag jeres aftaler. Det har jeg.

Jeg ved, hvordan priserne i markedet skrues sammen, og har siddet på den anden side af forhandlingsbordet og regnet priserne, som sælgerne havde med i marken.

Tærskelværdier

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Det er dermed ikke alle offentlige indkøb, der skal underlægges stringent udbudsstyring, men mindre indkøb kan også håndteres gennem mps-solutions, hvormed 100% uafhængighed sikres for den ansvarlige myndighed.

Kilde: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/

Vil I stoppe produktionen?


Vil I stoppe produktionen for 20 kroner? Nok næppe et tilbud mange vil takke ja til. Men hvad vil I egentlig være villig til at stoppe produktionen for? Er det overhovedet muligt, uden I risikerer flygtende kunder og bøder for for sent leverede produkter til selvsamme kunder?

Elnettet er presset, og det samme er alverdens øvrige energimarkeder – især efter eskaleringen i forrige uge, hvor Rusland indfører sanktioner imod tidligere Gazprom enheder i Tyskland, der dermed ikke får leverancer.

Vil I stoppe produktionen for en flad 20'er?
Pas på de stigende priser ved energitung produktion

Penge at tjene

Så ovenstående spørgsmål er relevant for virksomheder at undersøge. For i fremtiden kan vi som samfund og som elnet mv. få brug for meget større fleksibilitet i forbruget. For med mere vedvarende energi i systemerne, vil vi alt andet lige have perioder med for meget energi, som vi har været vant til. I øjeblikket slukker Tyskland fx for vores møller, når de har for meget strøm i kablerne.

Men på den anden side, vil vi også løbe ind i perioder, hvor solen ikke skinner og vindmøllerne står stille. Her har vi brug for produktion fra anden side – eller at nogle fleksible forbrugere kan slukke en produktion.

Så derfor spørgsmålet – har I regnet på, hvad I skal have for at stoppe produktionen?

Vil man være på forkant, kan man måske allerede nu undersøge det.

Måske tilmed tage egne leverandører og kunder med i snakken om det.

Det kan nemlig blive en fordel for flere – og ikke mindst samfundet og vores fælles kabler og systemer, der allerede er pressede.

Råd til energi - beregn elprisen
mps-solutions kender markedet og de forskellige priselementer

En overset fare ved spotmarkedet

Ligger man i år med spotpriser mht el, kan det ydermere være en stor fordel at kunne stoppe hurtigt.

Frankrig har set max-priser i år, og efter den episode blev max-prisen i markederne hævet til 4.000 EUR fra 3.000 EUR før.

Det vil gøre utrolig ondt i en produktion med stort energiforbrug, såfremt vi render ind i perioder med max-priser.

Der kan en løsning allerede nu være at undersøge, hvad der skal til, før I slukket produktionen og tager en dag på sofaen, som jeg også nævnte tilbage i januar i et interview til Energy Supply – en artikel I kan læse HER.

Masser snak om elafgift

SENESTE ARTIKLER

Rusland invaderer Ukraine – i 2022!

MARKEDSRAPPORT. Rusland invaderer Ukraine og krigen får konsekvenser for de fleste. Selvom vi måske ikke tænker over det i det daglige.

støt her

hjælp ukraine i krigen mod rusland via ovenstående link til røde kors

Mens der er lukket for faste priser og andet hos de store energiselskaber, må vi finde andre løsninger at gardere os med. Én mulighed er at overveje, om I kan skrue ned for varmen allerede nu. Sænk det lidt – det tager toppen af regningerne.

Men det er voldsomt – i øjeblikket over 20,- inkl. moms for en m3 naturgas. Elpriserne for det kommende år er ligeledes på sit højeste.

Rusland invaderer Ukraine – Danmark støtter op

Og selvom det er svært at gøre meget, kan man altid forberede sig. I kan selv ændre lidt i hjemmene, når I kommer hjem. I dag. Nu. Skru ned. Læs mere om, hvordan I kan spare på elregningen eller på gasforbruget.

Samtidig kan vi måske alle medvirke til at stoppe for eksporten af russisk gas til det europæiske marked, og dermed indirekte presse det russiske styre i denne meget voldsomme og svære situation for Europa, verden og ikke mindst Ukraine. Tankerne er hos alle berørte. Lad os krydse fingre for krigen snart får en ende.

Rusland invaderer Ukraine - Danmark støtter op
Lad os støtte krigens ofre i Ukraine

Frygt eller forretning

Alt er usikkert med Putin