ICMeter giver godt indeklima

Hvordan er indeklimaet på kontoret, på skolen eller i hjemmet? For fugtigt? For tørt? Er CO2-niveauet i orden? IC-Meter er vejen til godt indeklima og er en præcis indeklima-måler, der visualiserer indeklimaet via telefonen eller computeren.

Data uploades hvert 5. minut til ICMeter Cloud© med krypteret databehandling og Web-service med nøgletal, grafer, rapporter og åbent API til integration med eksterne datakilder. Du kan hente grafer og data ned på en app på telefonen eller computeren, hvor indeklimaet visualiseres på en overskuelig brugerflade.

CO2-, fugt-, lys-, temperatur og støjmåler i én

God luftkvalitet og den rette temperatur er afgørende for menneskers og bygningers trivsel. Derfor findes der regler for indeklima på arbejdspladser og i skoler. IC-Meter kan være en vigtig brik i at skabe et godt arbejdsmiljø og tage hånd om en bygnings stand.

ic meter måler indeklimaet
Brug ic-meter til at kortlægge indeklimaet

Bedre indeklima

ICMeter bruges både af private husejere, professionelle energirådgivere, virksomheder og offentlige instanser, der vil have det fulde overblik over indeklimaets status. Samtidig er de indsamlede data et analytisk redskab til at kunne forbedre og styre indeklimaet og sandsynligvis reducere energiforbruget fremover. Alle vejrdata registreres på det sted, hvor du bruger IC-Meter. Disse data kan sammenholdes med indeklimaet i bygningen og bruges til at optimere bl.a. luftkvalitet og energiforbrug.

I dag kan vi meget nøjagtigt monitorere indeklimaet via et IC-meter i ét eller flere rum. Vi bruger målingerne til at logge indeklimaproblematikker. Siden analyserer og kortlægger vi, hvad der vil være den bedste og mest rentable vej til at sikre en god luftkvalitet samt de bedste temperatur-, lys- og lydforhold.

Ventilationsteknik og varmekilder

Ventilationsanlæg er en meget vigtig faktor i adskillige indeklima-problematikker. Vores erfaring er dog, at mange virksomheder og private husejere kører både nye (og dyrt indkøbte) og ældre ventilations- og varmeanlæg uhensigtsmæssigt eller med forkerte indstillinger. Det kan betyde unødvendigt høje udgifter til varme og el og i værste fald skade bygningerne og menneskers trivsel.

Vi hjælper med at indregulere og optimere forskellige ventilationsanlæg og klimaanlæg – og kommer med forslag til fremadrettede løsninger. Vi hjælper med at beregne, energioptimere og vælge varmekilde – eller genanvende processvarme. Så jeg har altså samlet et godt energi team, og er klar til at assistere med at få adgang til et ic-meter.

Hvad betyder brugeradfærd?

En energimåler kan desværre ikke give en forklaring på, hvorfor det målte forbrug nu var som det blev målt. Det faktiske forbrug er en kombination af brugeradfærd og rent tekniske energiforhold. Dette er en stor udfordring, når fx bygninger skal energimærkes, eller når effekter af sparekampagner eller energirenoveringer evalueres.

Brugeradfærd, manglende isolering eller ringe opvarmningsanlæg?

En række renoveringsprojekter har givet markant mindre energibesparelser end forventet. Det samme er konstateret ved ibrugtagning af nye energieffektive bygninger.

I de konkrete sager har bygherrerne typisk argumenteret for at det høje energiforbrug skyldes ændret brugeradfærd, og ikke mangler i de tekniske løsninger. Problemet er blot, at brugsadfærden ikke er målt og dokumenteret. Kort sagt, der findes ikke et entydigt svar på om det er ændret brugsadfærd eller mangler i de tekniske løsninger, der er forklaringen på at de forventede energibesparelser ikke kom i hus.

IC Meter leverer præcise og fortløbende målinger over det faktiske indeklima, og derved de forhold som brugerne har indflydelse på, nemlig temperatur og luftskifte. Det betyder, at IC-Meter i kombination med målinger af den tilførte energimængde netop, kan give et godt billede af energiforbrugets fordeling på netop brugsadfærd og tekniske energibesparelser. Og så foregår det nemt gennem et ic-meter login, hvor I kan følge forskelligheder fra dag til dag.

IC-Meter er vejen til godt indeklima – Bygningens ”sorte boks”

ICMeter kan derfor fungere som en neutral opmand imellem bygherre og bruger, hvor bygningens ”sorte boks”, omhyggeligt registrerer indeklimaet og luftskiftet over tid.

Kilde: ic-meter.com

Er I på udkig efter en mindre løsning – fx en til at sende med medarbejderne til hjemmekontoret på skift, kan I overveje en ABN Skyen-måler, der simpelt og intuitivt lyser rødt ved for højt indhold af CO2 i luften. Læs mere.

Optimer indeklimaet med ic-meter

SENESTE ARTIKLER