Debatindlæg sendt til Jyllands Posten 24. september 2023 om elpris 2023

TV2 nyhederne interviewede mig tidligere - hvor de dog ikke bragte noget af min snak om elpris 2023
Den østrigske kansler stillede forslag om ny model på elmarkedet – jeg kommenterede på TV2

Energipriser. Der lægges ikke op til forbrugsfest, men det var stærkt at se så mange partier stå bag en samlet aftale i denne uge om at få banket elafgiften helt i bund, stoppe prisstigninger på eltariffer og andre tiltag mod energipriskrisen. Alle er ikke reddet, og den kommende tid bliver svær, men det er alligevel positivt, at vi har et Folketing, der kan samles fremfor som i andre lande at gå længere væk fra hinanden.

Det må dog bero på manglende indsigt i energimarkederne, når der straks advares mod en forbrugsfest, fordi der bliver skubbet penge ud til befolkningen. For desværre kan sådanne udtalelser måske få nogle til at tro, at vinteren er reddet på baggrund af tiltagene – jeg hørte fx på P4 en interviewet borger sige, at nu var julegaverne reddet. Men det tyder på, at nogle ikke helt har forstået alvoren omkring energipriserne den forestående vinter.

For det er langt fra tilfældet, at der bliver råd til en forbrugsfest, og i mine øjne bør julegaverne nok gennemtænkes i år. For de allerede forhøjede el- og naturgaspriser vi ser nu, vil højest sandsynligt blive af endnu højere gas- og elpris 2023.

Aktiviteten daler – og forbrugsfesten ebber ud

Forbrugsfesten er væk i mine øjne, og rentemarkederne har stoppet megen aktivitet i samfundet allerede. Der er brug for mådehold og at skrue så langt ned for energiforbruget som muligt. Dog uden at sænke temperaturerne så meget, at man risikerer skimmelsvamp. Samtidig bør man gennemgå al elforbrug, hvilket mange nok allerede er i fuldt sving med.

For virksomheder vil en gennemgang af energiaftalerne være en fordel, så budgetterne kan blive opdateret med opdaterede priser, og forhåbentligt holde gang i vores virksomheder, der så igen kan redde så mange arbejdspladser som muligt. Men det kræver netop vi står sammen, som Folketinget har vist os. Det kræver man som medarbejder, måske i en periode vil arbejde tirsdag-lørdag eller søndag-torsdag. Det kræver mindre belysning i dagligvarebutikker og at befolkningen også husker at handle i de små dagligvarebutikker på landet og mange andre tiltag.

Kontakt mig gerne om elpris 2023 og andet

Mange spørger måske hvornår strømpriserne falder igen, men man bør udvise rettidig omhu og gøre klar til en voldsom svær vinter økonomisk for de fleste. De højere gas- og elpriser medfører ændringer, og det er nødvendigt med endnu flere af dem, hvis man har variable priser. Alternativet er selvfølgelig at kontakte mig og høre mere om mulighederne i markederne.

Danmark; vi kan godt – det har vi bevist før!

Kilder: eex og nasdaq.

Læs også om mit syn på Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22