OM MPS

Livet som soloselvstændig

mps og kontorhunden

Fair el og gaspriser

Som selvstændig, brænder jeg for at arbejde hen mod en fremtid præget af samarbejde, hvor vi lykkes sammen.

Ved at stille skarpt på elpriser, naturgaspriser og solide indkøbsaftaler og besparelser, tror jeg på, vi sammen kan være med til at sikre, at vi som samfund og virksomheder har råd til at investere i vores fremtidige verden. En verden vi deler, og som gerne må bevæge sig i en cirkulær retning, hvor vi bliver endnu bedre til at værne om jorden – men samtidig sikrer fair gas- og elpriser.

Jeg er ikke et elselskab og tilbyder heller ikke en prissammenligningsside. Jeg er 100% uvildig og rådgiver ud fra mine kunders interesse. Med 15 års erfaring som trader og sourcing manager får I en rådgiver, der har kendskab til markederne og et stort overblik.

mps-solutions og familien

Forhandlingsstyrke

Jeg ønsker at være jeres forhandlingsstyrke ved køb af el, naturgas og grøn investering. At kunne rådgive og dermed benytte min viden, erfaring og passion til at gøre en forskel hos jer og for jeres fremtid så I kan jagte det, I drømmer om.

Vished i budgettet

El og naturgas skal koste det, energien bør koste og dette vil jeg sikre jer, ved at give overblik over, hvilke aftaler I underskriver, samt sørge for I konstant har vished i budgetterne og jeres muligheder og risici i markederne.

Risikostyring og kundefokus

Min interesse for risikostyring / risk management startede allerede, da jeg læste på Handelshøjskolen i Århus. Her skrev jeg både bachelor samt kandidatafhandling omkring netop valuta-hedging og råvaresikring. Dette blev ført fra teori til praksis, da jeg i Scanenergi i 2007-10 fik ansvar fra dag 1 – med handel med futures, forwards og optioner.

2011-15 var jeg Sourcing & Trading Manager hos AAK – den tidligere Århus Oliemølle, hvor jeg endte med at have det overordnede globale ansvar for virksomhedens eksponering overfor og indkøb af lauriner – kokosolie og palmekerneolie. Her fik jeg stablet et globalt samarbejde på benene indenfor organisationen, hvor man før havde suboptimeret de forskellige sites hver for sig.

I 2015 vendte jeg så retur til energimarkederne, hvor jeg først i Energimidt sad med min gode kollega og var både trader og risk manager – med håndtering af positioner, kalkulering af salgspriser til sælgere og derfra risikostyring af vores positioner. Siden da blev Energimidt fusioneret med HEF i Nordjylland og derfra hed vi Eniig.

Eniig og SE fusionerede siden og derfra hed selskabet norlys. Større og større organisation og en langt større risikoafdeling, der skulle se os over skuldrene. Jeg valgte i november 2021 at starte mps-solutions for at komme tættere på kunderne og bruge min viden og erfaring til at gøre køb af energi mere sikkert hos mine kunder.

Ingen algoritmer eller one-size-fits-all

Jeg oplevede det sværere og sværere at få resultaterne ud at arbejde hos kunderne, og netop derfor blev jeg selvstændig. For nok kan man opfinde smarte algoritmer og lave utallige excel skabeloner til handel med energi – men hvis ikke vores virksomheder i Danmark overlever og har råd til energi – så er energimarkedet lidt ligegyldigt. Derfor kæmper jeg for fair el og gaspriser.

Hvad enten jeres agenda er grøn strøm, billige elpriser eller udbytning af naturgas med LPG, LNG eller biogas, så arbejder jeg 100% for jer.

100% uvildig energirådgiver

100% uvildig rådgiver der skaffer fair el og gaspriser

mps-solutions sikrer risikostyring på et oplyst beslutningsgrundlag gennem uvildig rådgivning på baggrund af kompetencer og erfaring

I får optimeret virksomhedens energistrategi, skarp energirådgivning og en energimægler, der via kendskab til markederne finder besparelser og skarpe priser på el, naturgas og grønnere løsninger gennem fokus på jeres vision og bære- / væredygtighed

+ 16 års erfaring som trader, sourcing manager og selvstændig
+ Stort globalt overblik – fokus på hele jeres virksomhed
+ Åben, ligetil og ærlig kommunikation
+ Stor forhandlingsstyrke via min brede kundekreds og viden om markederne

mps-solutions støtter legeheltene

mps-solutions støtter legeheltene, der tager ud på hospitaler og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn.

Ligesom jeg arbejder for fair el og gaspriser, arbejder legeheltene på at skabe et bedre fundament for indlagte børn på danske hospitaler. Indlagte børn rammes som indlagte voksne af inaktivitet, og derfor er det fedt at støtte lidt glæde i hverdagen. For ingen børn fortjener at være indlagte.

Legeheltene bringer i mine øjne lidt smil på læberne – og det kan være en kilde til bedre helbredelse, så de kan komme retur i vuggestuen, børnehaven eller skolerne rundt omkring i landet.

Læs mere om legeheltene på deres hjemmeside, som hører under Børneulykkesfonden.

Jeg har læst på Handelshøjskolen i Århus, hvor jeg skrev både bachelor- og kandidatafhandling med fokus på risikostyring af råvareindkøb og valutasikring, og allerede der, blev min interesse for de finansielle markeder vakt. Dette har været et gennemgribende tema i mit arbejdsliv også, hvor jeg har arbejdet for flere elselskaber, udover Vestas og AAK (Aarhus Karlsmamn – den tidligere oliemølle i Århus).

FN's verdensmål logo - jeg vil sætte positive aftryk på flere af de 17 verdensmål

mps-solutions og FN’s 17 verdensmål

Følgende 6 af FN Verdensmål , vil jeg som virksomhedsejer gerne arbejde med som pejlemærker. Jeg plæderer ikke for, at jeg er en helgen eller har løsninger på alt. Men jeg mener også mindre kan have gang på jorden. Jeg arbejder for at sikre klar information og transparens i forhold til hvad jeg arbejder med, og i forhold til at bringe større klarhed over energimarkedernes måder at fungere på.

Jeg ønsker en grønnere fremtid, men samtidig ønsker jeg ikke, at ting pakkes ind i floskler, eller jagt på uopnåelige mål om 30 år, som mere effektivt kan ændres inden. Derfor er jeg fx ikke imod kernekraft på danske jord, for det tror jeg kan være en del af løsningen på fremtidens energibehov.

Samtidig ser jeg dog vækst som misforstået efterhånden. I hvert fald entydig fokus på vækst – for lad os i stedet arbejde for at have et godt sted at være, og at opleve successer i livet, mens vi har tiden med os. Det bliver ikke elprisen time for time, der kommer til at gøre verden et grønnere sted, men det lange seje træk i den grønnere retning – og det kan vi alle byde ind på.

Jeg er ikke fanatiker, men realist. Og derfor arbejder jeg hele tiden på at rykke grænser, flytte barren bare lidt op, men samtidig se på, hvad der rent faktisk batter. Det er selvfølgelig min fortolkning deraf, men jeg lover til gengæld at være helt 100% uvildig og ærlig i min tilgang til jer som kunde. Sådan tror jeg vi kommer længst. Sådan bliver mit arbejde med målene – så vi lykkes sammen.

Energi skal koste det, den bør koste
Vi mennesker behøver ikke være så protektionistiske
Fremtiden må gerne tegne lys
Energikrisen kræver smartere forbrug og produktion
Klimaet er vores patient, der trænger til en hånd
Siden min start hos Energimidt har samarbejde drevet mig