SK Energi har fejlet og melder sig med deres udmelding om at suspendere aftaler om faste priser ind i klubben sammen med Blue Energy der i marts gjorde det samme – altså at kunder med faste priser ikke kan forvente, at de bliver honoreret. Men SK Energi gør det dog på et markant højere prisniveau, end Blue Energy, hvor kunderne trods alt stadig havde flere muligheder andetsteds. Men i begge tilfælde, kan det kun læses, som at de har spekuleret imod markederne og altså ikke selv har købt den strøm de har solgt videre. Meget bekymrende for en branche, der i forvejen har været plaget af dårlige historier og at kun få selskaber siden februar faktisk har stillet disse faste priser.

SK Energi har fejlet gevaldigt og opsiger fastprisaftaler

Jeg håber kunderne er klar til at tage dette hele vejen, for det er jo netop aftaler indgået, og som skulle prissikre disse kunder mod de galopperende energipriser. Havde elselskabet blot købt samme mængde strøm i markedet samtidig med de sælger det videre, ville de ikke stå i denne situation.

Ovenstående viser dog også hvilke tider energimarkederne befinder sig i. Men spekulation er altså ikke en løsning i disse markeder, og slet ikke, hvis man som SK Energi (vil jeg stærkt formode) har handlet imod trenden. Som køber I markederne, er der god grund til at kende sælgeren, og ovenstående viser netop det.

Som trader siger man “The trend is your friend”…

SK Energi har fejlet – kunne have reageret meget tidligere

At SK Energi altså vælger at varsle at kundernes fastpris aftaler ikke vil gælde efter 15. november, kan simpelthen ikke være rigtigt. De skriver selv, at de i henhold til deres leveringsbestemmelser, skal varsle med 3 måneder, såfremt de ændrer i kontraktbetingelserne – derunder prisberegningen. Derfra vil kunderne så overgå til fleksible eller såkaldt spot-priser – altså variable priser, der følger markedet.

Men da priserne i det underliggende marked er steget markant den sidste lange tid, rammes disse kunder ufattelig hårdt. For når SK Energi efter eget udsagn ikke har solgt til faste priser siden februar, er disse fastprisaftaler, de nu ønsker at bryde, altså indgået før energikrisen blev sparket helt i gang.

Men det betyder jo også, at de må have siddet på hænderne lige siden og kigget på et tab på de solgte positioner, der blot voksede og voksede. Tab som de så nu må erkende de ikke kan honorere – hvilket må betyde at de reelt set er konkurs, såfremt de fastholdte at ville honorere kontrakterne. Men er det de ca 3.000 kunder, der skal betale en sådan konkurs, eller skal de ansvarlige rent faktisk stilles til regnskab for en yderst fejlslagen strategi?

Elpriser Danmark 20232-27
2023-27 elpriser DK1

Hvor er den ansvarlige bestyrelse?

SK Forsyning – netselskabet bag SK Energi har i 2020 modtaget prisen som “Årets offentlige bestyrelse”. Det er der vist ikke meget der tyder på vil gentage sig. Men at selskabet blot forventer at de kan skride fra aftaler allerede indgået er da mildest talt usmageligt. Men viser igen, at det er utroligt vigtigt at kende sine modparter i energimarkedet – og altså det selskab, man indgår aftale med.

Det er dog under alle omstændigheder bekymrende, hvis ikke forbrugerombudsmanden eller andre instanser griber ind og standser dem i denne manøvre, som i mine øjne sagtens kunne have været undgået via. rettidig omhu. Og så er det spændende, hvordan energiselskabernes eget talerør “Green Energy Denmark” forholder sig til det.

Er du eller jeres virksomhed kunde i SK Energi, er I velkomne til at række ud: kontakt

Under alle omstændigheder må der lægge en sagsøgning klar hos diverse advokathuse, for det kan jo ikke være rigtigt, at man netop laver et indkøb af energi for at sikre sig mod prisstigninger, og man derefter snydes af de ansvarlige i

Er der en voksen tilstede?

Mens den kritiske journalist åbenbart er på ferie, har hverken DR – Danmarks Radio eller TV2 ØST åbenbart tænkt sig at belyse denne sag mere, end at lytte til direktøren selv og så lige spørge energivirksomhedernes egen interesseorganisation ⁉️

Dette scenarie kunne være undgået, hvis SK Energi havde købt den strøm de har solgt. Det er sådan et marked normalt fungerer.
Men de må alt andet lige have spekuleret i at priserne vil falde – og altså afventet med at købe – hvilket som mange ved ikke er sket.
Det kan og skal dog aldrig være forbrugeren, der betaler for fejlslagen ledelse og risikostyring.

Det er simpelthen for tamt, når Green Power Denmark nu peger på manglende grøn omstilling?

1: Der findes en børs for elhandel, der hedder Nasdaq Omx Commodities
2: På den kan energivirksomheder købe den el, de sælger til kunden. Det hedder at hedge
3: Dermed har en sælger solgt til en køber

Og at “priserne er blevet så høje, at forsyningsselskaberne ender med at tabe på det” er altså ingen undskyldning, selvom den kommer fra energiselskabernes egen lobby-afdeling.

Priserne er høje ja, men man kan stadig købe strøm og sælge det videre. Det er samme praksis som banker der sælger fastprislån. Sælgerne er der.

Manglen på grøn omstilling er ikke skyld i dette, men måske desværre mere, at den er gået for hurtig.
At det politisk er udlagt som en ren gåtur.
At vi har lagt alle æg i Putins gaskurv, for når vinden lægger sig eller solen forsvinder, skal anden produktion træde til.
Og med Energinet, der kontinuerligt udbygger udlandskabler, bliver vi mere og mere forbundet med lande, hvor energimixet er sortere og endnu mere afhængig af gas bl.a.

Jeg håber gevaldigt kunder i SK Energi finder sammen og får ansvaret placeret hos den fejlslagne ledelse. Dette er på ingen måde i orden.

Og det kan på heller ingen måde være i orden, at Green Power Denmark nu er ude og slå på tromme for, at det skulle være forbrugerens skyld, at SK Energi har spekuleret sig i graven.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere