Trilemma indenfor energi henviser til, at man ønsker energisystemer, der er både omkostningseffektive, sikre og bæredygtige. Den fjerde dimension synes dog at mangle. Nemlig om det overhovedet er muligt at danne det energisystem mange drømmer om.

Og netop drømmer om kan bekymre. For der satset temmelig ensidet på vindenergi og skeles altså ikke til kernekraft, termisk energi eller andet, der sikkert stadig vil udvikle sig – om ikke andet så igennem de næste 27 år, som der altså lægges planer for på Europæisk plan med 9 landes planer om 300 GW havvind-kapacitet inden 2050.

Trilemma, der blev til 4-dobbelt dilemma

I energiens verden, tales ofte om et trilemma – altså et tredimensionelt dilemma, hvor energimarkederne både skal være sikre, til at betale og bæredygtige. Alle mål, der ikke altid er helt lette til at få til at gå hånd i hånd. For mens det måske er til at finde billige energiformer, betyder det ikke nødvendigvis, at disse former er de billigste og ej heller de mest bæredygtige.

Så trilemmaet består ofte i, at det virker umuligt at højne alle 3 dimensioner. Dermed bliver det et dilemma at løse, og altså finde den mest optimale kombination heraf.

Med planer om 300 GW havvind, ser det dog ud til, vi har fået en dimension mere, så vi nu fremfor et trilemma sidder med et 4-dobbelt dilemma – nemlig at det også gerne skal være muligt. Og der begynder det så småt at halte, hvis man realistisk ser på tallene.

4-dobbelt dilemma

Trilemmaet indenfor energi er blevet et 4-dobbelt dilemma
4-dobbelt dilemma omkring energimarkedet. Download rapport omkring Trilemma of Energy – “Trilemma Index 2022” fra World Energy Council her

20.000 vindmøller – eller 2 hver eneste dag

Den fjerde dimension, som jeg ser det er, om det overhovedet er muligt at opstille al den vedvarende energi i form af havvindmøller, som 9 lande for nyligt indgik aftale om. Se link. For med ønsket om 300 GW havvind-kapacitet inden 2050, betyder det følgende;

For at forstå størrelsesordenen omkring de 300 GW, fokuserer vi her på Vestas’s største havvindmølle pt, der er på 15 MW-kapacitet. Nemlig deres V236-15.0 MW. Regner man derfra over til de 300 GW-kapacitet, får vi altså, at der skal bruges 20.000 af disse havvindmøller, og regner vi med 26 år til at opstille dette, bliver det knap 9.500 dage hertil. Og dermed svarende til, at der fra nytår og frem til 2050 skal opstilles 2 af disse havvindmøller hver eneste dag.

Måske ikke umuligt – men vi har da travlt i så fald. Jeg ved ikke præcis, hvad der kan produceres på fabrikkerne rundt omkring hos verdens vindmølleproducenter, men det virker rimelig vildt, hvis man samtidig holder de 300 GW kapacitet op mod Danmarks vel lidt over 2 GW allerede installerede kapacitet – som jo altså har taget en del år at opbygge.

LAD OS STARTE MED AT TJEKKE JERES ELREGNINGER FOR FEJL

med et intro-møde online

Seneste artikler omkring grøn omstilling og vedvarende energi