CO2 Puljen – finansieringsprogram 2023

Finansieringsprogrammet (CO2 Puljen) kan føre arbejdet videre

Erhvervshusene og Erhvervsministeriets CO2Pulje

Som det er muligt med SMV:Grøn 2.0 og fx også programforløbet Grønne Kompetencer gennem Erhvervshusene, skal CO2-Puljen tilføre midler til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og dokumentation heraf.

Energioptimering, klimaregnskaber, sænkning af CO2-udledning og cirkulær økonomi er eksempler på områder, hvor der kan være eller tidligere har været hjælp at hente i form af EU-midler.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om CO2

CO2Puljen - få dokumenteret CO2-aftrykket

CO2Puljen er omfattet af en tilskudsramme på 50.000-150.000 kr. for et projektbudget.

Som virksomhed kan I søge om tilskud (såkaldte vouchers) på 25.000-75.000 kr., svarende til halvdelen af virksomhedens budget. Tilskuddet skal medfinansieres i timer, kontant eller en kombination.

For at søge CO2Puljen skal virksomheden:
– Have max. 249 ansatte
– Have et dansk CVR-nummer
– Have årlig omsætning på max 50 mio EUR / eller samlet årlig balance på maks 43 mio EUR

CO2Puljen er åben for ansøgninger mellem 27/2 2023 – 26/3 2023. Herefter åbnes der igen for ansøgningsrunde i efteråret 2023 samt i 2024 og 2025.

Hvem er Erhvervshusene?

Erhvervshusene er i bund og grund et energi team af konsulenter, der kan hjælpe virksomheder med at udvikle, drifte og søge rådgivning til forskellige virksomhedsprogrammer eller støtteordninger i form af fx CO2 Puljen.

“Erhvervshusene er et gratis tilbud til virksomheder, der gerne vil udvikle sig”

– Erhvervshus Midtjylland

CO2-udledning pr. indbygger

Udledningen pr. indbygger leveret af Our World In Data

CO2-udledning graf pr region

Our World In Data leverer nedenstående data.

Hvad udleder mest co2?

Her et overblik over hvilke sektor, der udleder mest – ret klart energisektoren

Her ejer I egne beregninger

Hvadenten I allerede samarbejder med andre konsulenter omkring afdækning af udledning af CO2 hos jeres virksomhed, kan I benytte MPS-SOLUTIONS og få så meget “hands on” muligt, da ejerskab over dataindsamling, beregninger og det videre arbejde, medfører større effekt hos jer – og altså større fokus på det der batter.

Billigst for jer i det lange løb – og bedst for klimaet. Min hånd er selvfølgelig stadig på kogepladen og jeg rådgiver ud fra min viden og indsigt – skræddersyet til jeres behov. Book uforpligtende møde.

Klimaregnskabet er ét sted at starte

 

Når man som virksomhed skal i gang med dokumentation af arbejdet med energieffektivisering og andre bæredygtige tiltag, kan et klimaregnskab være et fornuftigt sted at starte. Det er egentlig det, der også foregår ved energisyn, hvor virksomheden får klarlagt udledningspåvirkningerne fra flere niveauer:

Scope 1: direkte udledninger, som virksomheden selv er herre over som fx produktionsudledning eller varmeforbrug

Scope 2: indirekte udledninger fra virksomhedens energiindkøb – hvor et grønnere indkøb af fx strøm kan hjælpe

Scope 3: øvrige udledninger; såsom udledning hos kunden ved afhentning af varen el. udledning i forbindelse med afskaffelsen

Dokumentation af arbejdet med bæredygtighed

 

Jeg tog i foråret 2022 et enkeltfag hos Erhvervsakademiet Århus, hvor jeg fulgte undervisningen omkring livscyklusanalyse – LCA. Formålet var at snuse til det, virksomheder mødes af – nemlig større og større krav fra omverdenen til dokumentation af arbejdet med bæredygtighed og omstilling til højere effektivitet og besparelser.

Med udgangspunkt i min viden og erfaring indenfor energimarkederne, er det naturligt, at MPS-SOLUTIONS også spiller ind på dette område. Og det er selvfølgelig som i andre grene af virksomheden 100% uvildigt – og her især også vigtigt, at I får svesken på desken.

Jeg giver jer et skarpt blik på jeres virksomheds arbejde med den grønne omstilling og holder det op mod fx fakta omkring energimarkederne. Det skal batte, før det bør tælles med i en LCA, selvom man har fået støtte fra denne CO2-Pulje.

De 17 verdensmål

 

Bæredygtighed, energioptimering, energibesparelser og sikre og skarpe energiaftaler, skal gerne være med til at sikre en fremtid med håb for klimaet. Alt arbejde med at mindske vores ressourceforbrug og altså bevæge os i en mere cirkulær retning, tilfører momentum til FN’s arbejde med de 17 Verdensmål. 4 af dem ses herunder, og ligger i tråd med at benytte MPS-SOLUTIONS som rådgiver omkring grøn omstilling.

Jeg giver også gerne gode råd til, om I måske kan drage nytte af CO2Puljen.

Logo FN's verdensmål