Porteføljeforvaltning – skræddersyede strategier

Porteføljeforvaltning der passer jeres risikovillighed

Billede af strategi

Gennem strategisk indkøb af jeres energi, sikres I at have hånd i hanke med energipriserne, så de ikke stikker af, som mange oplevede i 2022.

Helt konkret kan porteføljeforvaltning bestå af forskellige indkøbsstrategier såsom;

 • Faste priser
 • Pulje-produkter
 • Kombinationsaftale / Kombi
 • Trappemodel
 • Trailing stop
 • Proxy-hedging
 • Power Purchase Agreements

Læs mere om forskellige strategier herunder.

FASTE PRISER

Faste priser er som det lyder – aftale om at købe energi til en på forhånd aftalt fastlåst pris.

Dermed får man mere sikkerhed over omkostninger i budgettet og kan måske benytte dette til mere stabile salgspriser.

Fordele

 1. Kendte omkostninger
 2. Fast pris, selvom der skulle komme prisstigninger
 3. Fokus kan flyttes til kernekompetencer fremfor energipriser

Ulemper

 1. Ingen gevinst, hvis energipriserne falder
 2. Man bør sikre, at hele prisen er fast og ikke kun elementer heraf
 3. Timing kan være altafgørende

PULJE-PRODUKTER

Flere energiselskaber tilbyder pulje-produkter, hvor man altså er med i en pulje over indkøb.

Der er stor forskel, og man bør som virksomhed ikke vælge puljer med kort tidshorisont, da dækningsbidrag på disse historisk er for høje.

Fordele

 1. Puljeprodukter køber løbende ind
 2. Man opnår lidt mere stabile priser end ved spotpris

Ulemper

 1. Nogle puljer håndteres af enkeltpersoner, der dermed afgør hvornår der købes ind
 2. Historisk er der for højt DB på disse – om end der findes puljer, der er bedre end andre

KOMBI-AFTALER

Kombi-aftaler er en kombination af faste priser og spotpriser. Dermed er en del af købet variabelt prissat, mens en andel er med kendt fast pris.

Andelene kan svinge alt efter risikovillighed.

Fordele

 1. Delvist kendte omkostninger
 2. Delvis chance for billigere spotpriser

Ulemper

 1. En halv-halv-løsning
 2. Man bør sikre sig, at man altid har muligheden for at konvertere den sidste andel til fast pris, hvis man ændrer risikovillighed

TRAPPEMODEL

En trappemodel er lidt mere hjemmebygget. Her vil MPS-SOLUTIONS kunne assistere med at udarbejde lige præcis den strategi, der passer til jer.

Timing er vigtig – en trappemodel kan starte forskelligt ift. prisniveau.

Fordele

 1. Mulighed for at agere ift. markedsudvikling
 2. Man ender ofte ud med en kendt energipris i leveringsåret og opnår dermed lidt bedre styring med omkostningerne

Ulemper

 1. Timingen er ikke altid let
 2. Det skal sikres, at I til enhver tid kan konvertere de sidste andele

TRAILING-STOP

Trailing-stop er en strategi fra trading-verdenen, hvor ens mål for indkøbsprisen fastsættes. Det kan fx være nuværende pris + 50.

Såfremt prisen stiger det det niveau, købes energien.

Falder prisen så med 10, sænkes målet for indkøbet ligeledes med 10.

Fordele

 1. Man agerer ift markedsudvikling uden at have følelser involveret
 2. Man ender ofte ud med en kendt energipris i leveringsåret
 3. Gevinst, hvis priserne falder før indkøb

Ulemper

 1. Ingen gevinst, hvis prisen stiger til mål-niveau og derfra falder
 2. Kræver mere overvågning og forberedelse

PROXY-HEDGING

Har I et bredt energiforbrug af fx strøm, naturgas og LNG, kan proxy-hedging være en mulighed.

Her køber I fx el til fast pris for at prissikre jer ud af noget af den samlede risiko ved al energiforbruget.

Fordele

 1. Lidt mere styr på omkostninger for en del af energien
 2. Ved at prissikre en andel, kan man stadig få gavn af faldende priser

Ulemper

 1. Det kan være vanskeligt at beregne, hvor stor andel, der skal prissikres
 2. Forskellige produkter kan reagere forskelligt præsmæssigt
Uvildig rådgivning med MPS-SOLUTIONS ved fx PPA

“PPA-kontrakter udgør en mulighed for lidt større elforbrugende virksomheder.

MPS-SOLUTIONS tilbyder at være med på hele rejsen. Enten gennem Energifællesskaber eller ved enkeltstående PPA’ere samt arbejde med strategisk indkøb i jeres virksomhed”

Mogens Pilgaard Sørensen

LÆS MERE OM PPA HER

Eller se min separate side om netop PPA