Vedvarende energi – for klima og jorden

Vedvarende energi – et varmt emne

Billede af landskab med vedvarende energi: vindmølle, atomkraftværk og solceller

Der er kommet mere og mere fokus på vedvarende energi gennem den grønne omstilling i bl.a. Danmark og resten af Europa.

For mens mange er enige om, at energiforsyningen skal være grøn og at vi skal bevæge os mod mere bæredygtige samfund, ser vejen derhen ikke altid ens ud. Den ene mener måske solenergi er vejen frem. Andre vil have vindenergi via. havvindmølleparker og også landbaseret vind.

Andre råber på løsninger indeholdende en eller anden form for kernekraft / atomkraft, mens der også er fokus på, om biogas og varme produceret på importeret træ nu også i virkeligheden er helt så bæredygtigt, som mange vil have det til at fremstå som. For det kan undre, at træ importeret fra Sydamerika pludselig kan omdannes til noget, der efter beregninger nærmest ikke udleder CO2.

Vi skal turde dialog om forskellige energiformer

Det er vigtigt vi som samfund undersøger forskellige muligheder for en fremtidig bæredygtig energiforsyning og ikke lader os holde tilbage af gammel frygt eller uvidenhed.

Det ER svært at vide alt – men netop derfor er åben og ærlig dialog sundt. Og klimaet har sådan set ikke råd til vi lader være.

Derfor bør vi åbne os for mulighederne omkring atomkraft, da disse teknologier er i en voldsom udvikling, og altså bibringer noget andet til et presset elsystem fx, hvor solenergi og vindenergi altså ikke er tilstede hele tiden.

Elpære med grønne blade

Transparens omkring vedvarende energi

Jeg tror vi kommer længst med ønsket om bæredygtige energiformer ved at være åbne og ærlige omkring kommunikation, indsatser og resultaterne heraf. Ved ikke at være bange for at kaste os ind i kampen for at finde besparelser, udføre energioptimering eller forsøge at købe den reneste form for energi til produktion eller transport og lign.

Min rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds virkelighed. For det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi for alvor kan arbejde for den rette omstilling. Det er bare satans svært i et land, hvor der fra politisk side nærmest er truffet beslutning om, at det udelukkende er solenergi og vindenergi, der udgør grønne energiformer.

Se mere hos FN omkring klimaforandringerne her.

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?