SMV GRØNNE KOMPETENCER

Virksomhedsprogrammet der løfter jeres kompetencer

MPS-SOLUTIONS er rådgiver i forbindelse med SMV Grønne Kompetencer

SMV Grønne Kompetencer – Virksomhedsprogrammet 2.0

Løft medarbejdernes kompetencer med MPS-SOLUTIONS

Få løftet jeres viden om energimarkederne, sammenhængen mellem el, naturgas og andre brændsler og jeres muligheder for at tage energien tilbage og undgå at skovle penge over til enkelte medarbejdere i spekulant-virksomhederne i form af millionbonusser.

Grøn Kickstart

Kompetenceløft via workshops. Info kommer snart via Virksomhedsprogrammet.

1:1-forløb med MPS-SOLUTIONS

Få et skræddersyet forløb til netop jeres virksomhed og medarbejderne. I får mulighed for at større indblik i energimarkederne og hvordan I kan arbejde videre med grøn omstilling, investeringer mens I får større indsigt i jeres muligheder for skarpere indkøbsaftaler.

Vejen videre
MPS-SOLUTIONS er godkendt rådgiver ved SMV Grønne Kompetencer

1. marts 2023 åbnes for nye puljer i Virksomhedsprogrammet, der er et landsdækkende program for SMV’ere og skal medvirke til digital og grøn omstilling i de små og mellemstore virksomheder samt sikre kompetenceløft hos medarbejdere.

MPS-SOLUTIONS er godkendt rådgiver, og med et skræddersyet forløb, kan I opnå et kompetenceløft, hvor vi arbejder med jeres omstilling. MPS-SOLUTIONS er nemlig mere end en energirådgiver, da vi altid tager udgangspunkt i jeres overordnede økonomiske virkelighed. Og derfra løfter vi så kompetencerne hos jeres medarbejdere.

1. marts 2023 åbnes for SMV:Grøn 2.0 og SMV Grønne Kompetencer, der er næste mulighed for støtte i den grønne retning. Ansøgninger skal indsendes i april og maj.

Projektets formål

Målrettede kollektive workshops under navnet Grøn Kickstart og 1:1 vouchers

SMV:Grønne Kompetencer er for SMV’ere.

SMV:Grønne Kompetencer er en del af Virksomhedsprogrammet 2.0. og er finansieret af EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jeres investering (Voucher 1)

I kan købe skræddersyet forløb hos MPS-SOLUTIONS for op til 60.000 kr.

SMV:Grønne Kompetencer refunderer dit udlæg mod:

  • Kontant egenbetaling på 9.000 kr.
  • Medfinansiering i form af 140 medarbejdertimer

Krav: SMV:Grønne Kompetencer

For at deltage skal følgende være opfyldt:

  • Dansk CVR-nummer
  • Mellem 2-250 hele årsværk (ansatte)
  • Mindst et afsluttet årsregnskab
  • Virksomheden har positiv egenkapital
  • Virksomheder fra primære erhverv kan ikke deltage

Få SMV-støtte til grøn omstilling og kompetenceløft

Jeg udarbejder altid et individuelt tilbud til jer i forbindelse med SMV:Grøn 2.0 eller SMV Grønne Kompetencer, og har altid jeres overordnede økonomi som fokus. For jeg tror på, vi kommer længst med den grønne omstilling, hvis vi gør det rigtigt første gang.

Få blandt andet mit syn på, hvordan I styrer udenom greenwashing og shitstorms og måske springer ud i at købe strøm via en PPA – MPS-SOLUTIONS faciliterer nemlig Pulje PPA’ere til kunder, der dermed kommer til at indgå i energifællesskaber om køb af energien. Til glæde for den enkelte virksomhed, fællesskabet og klimaet, da vi udnytter den grønne energi endnu bedre ved at stå sammen – i stærke partnerskaber.

Alternativt, kan I søge ift. CO2-dokumentation

Der kommer nemlig krav om dokumentation over CO2-udledning. Dertil kan der i 223 søges støtte og sammen kan vi altså få hele jeres energistrategi kortlagt, så I kan komme videre og selv opnår kompetencerne til det videre arbejde – læs mere her.

På virksomhedsprogrammets hjemmeside står

“Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling?

Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Der er mulighed for at ansøge 2-3 gange årligt.

Første ansøgningsrunde er 10.-24. maj 2023. Næste ansøgningsrunde derefter vil være i efteråret 2023

Har din virksomhed i stedet brug for en tilskudsvoucher til privat rådgivning eller investeringer på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grøn 2.0, du skal ansøge indenfor.” (link)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere