Spotpriserne fredag 24. november 2023 er påvirket af en fejlindmelding fra en markedsdeltager. Der er indmeldt over 5700 MW ekstra i 10 timer, hvilket giver negative elpriser time for time på -373 øre per kWh i samtlige 10 timer.

Negativ Elpris godt for forbrugerne – skidt for producenter

Den store fejlindmelding gør, at forbrugere i Finland fredag 24. november mellem klokken 14 og 24 altså får 3,73 kroner for at bruge strøm per kWh. Markant anderledes end da vi får få uger siden havde enkelte timepriser i Danmark på knap 4 kroner – dog i positivt niveau.

Negativ elpris påvirker hele Nordens elpriser for dagen, da markederne er afhængige af hinanden i den måde elprisen beregnes – det er dog kun Finland, der påvirkes med negative elpriser fredag aften.

Mon ikke der kan fyres ekstra op i de finske eldrevne saunaer denne fredag hos vinterbadeklubberne med elpriser negative.

Omvendt er det en meget uheldig situation for producenter, for alle producenter bliver således afregnet med minus 500 EUR i de timer, de producerer – hvilket kan være betydelige beløb. Fx hos atomkraftværkerne, der producerer stabilt gennem dagen, er der fare for en markant økonomisk lussing på denne baggrund, hvilket også får mange til at efterlyse, hvor kontrollerne var hos både Kinect og børsen, som altså lod dagens spotpriser gå igennem, trods en måske åbenlys fejl.

Negativ elpris time for time i Finland 24. nov '23
Negativ elpris time for time fredag 24. november mellem 14-24. Minus 373 øre/kWh

Man kan se, det er en norsk spiller bag fejlbud

Kinect UMM ovenpå negativ elpris
Markedsbesked omkring fejlen. Kilde: Nordpool Remit UMM

De gennemsnitlige finske elpriser fredag 24. november er minus 151 øre/kWh, hvilket er en ny bundrekord – men der er dog tale om en fejl, som der ikke sker mange af i markedet.

Det bliver interessant at følge, hvad det får af omkostningsmæssige konsekvenser for den norske spiller.

Elpriser time for time på minus 500 EUR er prisgulvet

At prisen netop ender på minus 373 øre/kWh er ingen tilfældighed, da dette udgør prisbunden i markedet. Noget der klart burde sættes spørgsmål ved, da prismax i markedet er markant over de 500 EUR.

Maxprisen i det nordiske elmarked er nemlig for tiden 4000 EUR – og dermed er det altså på en måde betydeligt mere bekosteligt for forbrugere, når der er mangel på strøm, end som i dette tilfælde, hvor der godt nok er tale om en falsk overflod af strøm i Finland.

Finlands Elforbrug steg 16% ift. dagen inden

Finlands elforbrug fredag 24. november 2023 steg med 16% i de timer, hvor elspotprisen time for time blev negativ – sammenlignet med dagen før. Der blev indmeldt over 5700 MW ekstra i 10 timer, hvilket gav de finske elforbrugere en negativ elpris time for time på -373 øre per kWh i samtlige 10 timer. Noget der altså øjensynligt har fået de finske husholdninger og virksomheder til at skrue op for forbruget.

Skidt dag for producenterne, mens Finlands elforbrugee strømmede til

At Kinect Energy lavede en så fatal brøler i deres indmelding af produktion betød altså, at der var mange penge at tjene hos forbrugerne – mens producenterne derimod har haft en skrækkelig dag i det finske elmarked.

Det finske elforbrug var i de 10 pågældende timer 12% højere end det forventede forbrug, hvormed de finske elforbrugere altså ikke fulgte den finske TSO’s opfordring til forbrugerne om ikke at skrue ekstra op for strømforbrugende apparater. De strømmede øjensynligt til for at tjene en skilling på fejlen.

Atomkraftværket Olkiluoto er det største i Finland og dette taber altså også enorme summer på de negative elpriser.

Finlands elforbrug 24. november
Negativ elpris time for time fredag 24. november mellem 14-24 – forventet forbrug (orange) holdt op mod det faktiske forbrug (blå). Kilde: Entso-e
Finlands elforbrug 17. november
Finsk elforbrug 17. november 2024

Normalt passer forecast godt med realiseret forbrug

Regner jeg lidt på det, ser det ud til at forbruget har været 125.000 MW i de timer, hvilket sammenlignet med en “normal” spotpris på måske 50 EUR/MW dermed har kostet de finske elproducenter et tab på 70 mio EUR.

Et tab svarende til over 500 mio. danske kroner. For 10 timers elproduktion. Sådan hurtigt beregnet.

Dog tænker jeg, at der allerede torsdag eftermiddag er arbejdet på højtryk på at finde billaterale aftaler, handle så meget på plads som muligt, og dermed er det reelle tab på miseren nok betydeligt lavere – men én ting er sikkert; der er tabt penge hos producenterne og tjent en mønt hos de hurtigste forbrugere.

Hvordan sagen forløber herfra, er ikke til at vide, men Nordpool har meldt ud, at børsen ikke kan være ansvarlig for at gennemtjekke samtlige bud, så det tegner til at være op til den enkelte markedsdeltager fortsat at have styr på sine indmeldinger.

Hvor får Finland energi fra?

Her ses historisk overblik over de forskellige energiformers fordeling i Finland:

Hvor mange atomkraftværker er der i Finland?

Finland har 2 atomkraftværker, der tilsammen har 5 reaktorer.
OL3 er det største med 1600 MW kapacitet.
Se mere hos WikiPedia: LINK

Hvor stor er verdens største atomkraftværk?

Ifølge prosperoevent.com er Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant det største i verden i øjeblikket (2023) med en kapacitet på imponerende 7965 MW.
Læs mere her: LINK

I Europa er Zaporizhzhia Nuclear Power Plant i Ukraine det største – som har været under hårdt pres siden Ruslands invasion af landet i 2022.

Hvad betyder det når elprisen er i minus?

Når elprisen er minus betyder det, at forbrugere reelt set får penge for at forbruge strøm – der er altså et “overskud” af strøm i markedet.

Dog skal man tage højde for transportomkostninger, abonnementsomkostninger mm, før man endeligt kan sige, om forbrugeren rent faktisk direkte får penge for at forbruge, eller blot får det meget billigt. Men for selve strømmen, får man altså penge ved negative elpriser.

Hvad sker der når strømmen går i minus?

Strømpriserne går oftest i minus, når der er meget vedvarende energi i systemet, som elforbrugerne ikke kan forbruge. Oftest kan dele af denne produktion slukkes – mens andre anlæg dog ikke automatisk slukkes ved negative elpriser.

Producenterne må altså betale for at slippe af med strømmen, og visse forbrugere kan omvendt skrue op for forbruget for at udnytte de negative elpriser.

Samtidig kan tyske vindmølleejere eller hollandske solcelleejere fx ringe og få slukket vedvarende elproduktion i Danmark, da deres incitamentsprogrammer er skruet sammen, så VE er det sidste, der må slukkes. Og altså dermed betaler de for at vi slukker produktion.

Kan man slukke for solceller når elprisen er negativ?

Ja, man kan godt slukke solceller.

Mange af de store solcelleparker, der skyder op rundt omkring er dog fra start sat op, så de ikke producerer til alt for negative elpriser.

Om man som privatperson bør slukke sine solceller rent økonomisk afhænger også af, hvilken nettoafregningsgruppe man tilhører – for de “gamle” incitamentsprogrammer for solceller gør nemlig, at man potentielt kan få penge fra den negative elpris og op til en aftalt minimumspris for solcellestrømmen, man leverer til elnettet.

SENESTE ARTIKLER